صفحهٔ اصلي
گفتار
آغاز رقابتهاي تير وكمان باشگاه هاي كشوردرمشهد .سومين دوره مسابقات 18 متر تير و كمان ليگ برتر باشگاه هاي كشوردر مشهد آغاز شد.
در اين دوره از مسابقات بيش از 140 ورزشكار مرد و زن در قالب 9 تيم زنان و 11 تيم مردان در دو بخش كامپوند و ريكرو در سالن سپه مشهد با هم رقابت مي كنند. در پايان روز نخست اين مسابقات در قسمت مردان تيم پارس جنوبي و در قسمت زنان ، تيم كشت و صنعت ميلاد خراسان در هر دو بخش كامپوند و ريكرو صدر نشين شدند.
واحد مركزی خبر