صفحهٔ اصلي
گفتار
اكثر فرانسويها از اثار امواج تلفن همراه وحشت دارند .
بيش از شصت و پنج درصد از فرانسويها نگران اثار منفي و خطرات امواج تلفنهاي همراه هستند.بيش از شصت و پنج درصد از فرانسويها نگران اثار منفي و خطرات امواج تلفنهاي همراه هستند.
نتايج يك نظرسنجي كه به تازگي در فرانسه صورت گرفته است نشان مي دهد كه بيش از شصت و پنج درصد از مردم اين كشور از خطرات امواج تلفنهاي همراه بيم دارند.
شصت و شش درصد از هفت هزار و پانصد و بيست و پنج شهروند فرانسوي كه در اين نظرسنجي شركت كرده بودند نگراني صريح خود را از خطرات احتمالي امواج تلفنهاي همراه اعلام كردند.
شهروندان فرانسوي در اين نظرسنجي تاكيد كردند انقلاب صنعتي پيامدهاي خطرناك پيشرفتهاي صنعتي را بر زندگي و سلامت انسانها و همچنين محيط زيست پيش بيني نكرده بود اما بشر امروز بايد اثار و عوارض منفي ناشي از امواج تلفنهاي همراه را كه به بخش جدايي ناپذير زندگي انسان تبديل شده است كم اهميت نشمارد. برخي از شركت كنندگان اعلام كردند هنگام خواب به ويژه در شب تلفن همراه خود را در فاصله اي دورتر از بستر خود قرار مي دهند و صبح كه بيدار مي شوند ديگر احساس سردرد نمي كنند .
به گزارش خبرگزاري شينهوا از پاريس، در همين حال سي و چهار درصد از شركت كنندگان در اين نظرسنجي اعلام كردند نگران خطرات احتمالي امواج تلفنهاي همراه نيستند چرا كه به گفته انها بر اساس نتايج تحقيقات و مطالعاتي كه در ده سال پيش در اين زمينه صورت گرفته، دليل قانع كننده اي براي مضر بودن امواج تلفنهاي همراه وجود ندارد. برخي نيز معتقد بودند خطر تلفنهاي همراه به مراتب كمتر از خطر خودروها، موتور سيكلتها، دخانيات، پرخوري يا مصرف مشروبات الكلي است. 
واحد مركزی خبر