صفحهٔ اصلي
گفتار
آخرين اخبار درباره سرطان از بيمارستان جان هاپكينز.
Cancer Update from John Hopkins۱-هر شخص داراي سلول هاي سرطاني در بدن خود است .اين سلول هاي سرطاني در آزمايشهاي استاندارد خود را نشان نمي دهند تا آنكه به مقدار چند ميليارد سلول افزايش يابند. زماني كه پزشكان به اشخاص مبتلا به سرطان اعلام مي كنند كه ديگر در بدن آنها سلول سرطاني وجود ندارد ، اين حالت فقط بدان معناست كه آزمايشها ديگر قادر به رديابي و پيدا كردن سلولهاي سرطاني نيست زيرا آن سلول ها به مقدار قابل رد يابي شدن در بدن وجود ندارند. 
۲) 
سلولهاي سرطاني بين شش تا ده مرتبه در دوره زندگي يك انسان پيدا مي شوند. 
۳)زماني كه سيستم ايمني انسان قوي باشد سلولهاي سرطاني از بين مي روند و از ايجاد تومور سرطاني جلوگيري مي شود.
۴)زماني كه شخص بيماري سرطان دارد نشانه آنست كه وي داراي كاستيهاي تغذيه اي شده است . اين كاستي ممكن است منشاء ژنتيك ، محيطي ، غذا ها و عواملي درشيوه زندگي باشد . 
۵) براي غلبه بر كاستي هاي متعدد تغذيه اي ، تغيير در رژيم غذايي شامل اضافه كردن بعضي مخلفات غذا يي ، سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند. 
 ۶)شیمی درماني ضمن آنكه باعث مسموم كردن فوري سلول هاي سرطان است كه سريع رشد مي كند ، سلول هاي سالم بدن درمغز استخوان و ديواره روده ها و غيره را كه سريع رشد مي كند نيز از بين مي برد و مي تواند سبب ضايعه عضو بدن مثل كبد ، كليه ها و قلب و ريه ها و غيره شود ..
۷)  پرتوگيري ضمن آنگه سلولهاي سرطاني را نابود مي كند سلولهاي سالم را نيز مي سوزاند، ضايع مي كند وباعث تخريب آنها مي شود. 
۸) درمان اوليه با شيمي درماني و پرتو درماني غالبا اندازه تومور را كاهش مي دهد. بااينوصف شيمي درماني و پرتودرماني درازمدت به نابودي بيشتر تومور منتج نمي شود .
۹) زماني كه بدن تحت تاثير مسمو ميت ناشي از شيمي درماني و پرتودرماني قرار مي گيرد سيستم ايمني در معرض خطر و نابودي واقع مي شود بنا براين شخص ممكن است مقاومت خود را در برابر انواع مختلف عفونتها و پيچيدگيهاي ناشي از آن از دست بدهد.. 
10) شيمي درماني و پرتو درماني مي تواند باعث جهش ژنتيكي سلولهاي سرطاني گردد و مقاوم و پايدار شود ونابود كردن آن مشكل خواهد شد جراحي مي تواند باعث گسترش سلول هاي سرطاني به ديگر نقاط بدن شود . 
۱۱) يك راه موثر مبارزه با سرطان غذا نرساندن به سلولهاي سرطاني است .. عدم رساندن مواد غذ ايي مورد نياز سلول براي جلوگيري از افزايش و چند برابر شدن تعداد سلولها است . 
WHAT CANCER CELLS FEED ON 
الف – قند تغذيه كننده سرطان است. با قطع مصرف قند يك عامل مهم تامين غذا براي سلولهاي سرطاني قطع مي شود . جانشين هاي قند نظير  NutraSweet ، Equal  ، Spoonful  و غيره با  Aspartame ساخته مي شود و زيان آوراست. يك جانشين طبيعي بهتر عسل مانوكا يا ملاس ناشي از قند سازي است ليكن مقدار مصرف آن بايد بسيار اندك باشد. نمك سفره داراي افزودني شيميايي است كه رنگ آنرا سفيد كند.. جانشين بهتر نمك سفره نمك حاصل از آب دريا و يا  Brag's aminos   است . 
ب – شير باعث مي شود كه بدن بخصوص در سيستم گوارش (معده و روده ها ) مخاط درست كند. سرطان ا ز مخاط تغذيه مي كند . با قطع مصرف شير و جانشين كردن آن با شير سويا سلولهاي سرطاني در برابر بي تغذيگي قرار مي گيرند. 
پ - سلولهاي سرطاني در محيط اسيدي مقاوم و پايدار مي شوند.. رژيم مبتني بر گوشت قرمز اسيدي مي شود و بهترين آنست كه ماهي خورده شود و بجاي مصرف گوشت گاو و خوك مقداركمي گوشت جوجه مرجح است. گوشت قرمز همچنين محتوي آنتي بيوتيك هاي دامي ، هرمون هاي رشد و انگل است كه تماما بخصوص براي اشخاص مبتلا به سرطان آسيب رسان است  .
ت - رژيم با 80% سبزيجات تازه و آب ميوه و بنشن ، دانه هاي نباتي ، آجيل ها و مقداري ميوه بدن را در محيط قليايي قرار مي دهد. ازغذاهاي پخته شده شامل بنشن ،حدود 20% مي تواند به بدن برسد. آنزيم هاي زنده در آب سبزيجات تازه به آساني جذب مي شود و ظرف 15 دقيقه به سطوح سلولي مي رسد تا سلولهاي سالم را رشد كافي دهد و تقويت كند. براي بدست آوردن آنزيم هاي زنده بمنظور ساختن سلول هاي سالم كوشش كنيد آب سبزيجات تازه ( بسياري از سبزيجات از جمله جوانه لوبيا ) مصرف كنيد و دو تا سه مرتبه در روز مقداري سبزيجات خام بخوريد. آنزيم ها در حرارت 104 درجه فارنهايت (يا 40 درجه سانتيگراد) ازبين مي روند. 
ت- از خوردن قهوه ، چاي وشكلات كه داراي كافئين زياد است پرهيز كنيد. چاي سبز جانشيني بهتر و داراي خواص ضد سرطان است. بهترين نوشيدني آب است. براي جلوگيري از ورود توكسين هاي معروف(مواد سمي ) و فلزات سنگين در آبهاي لوله كشي به بدن ، مصرف آب تصفيه شده يا فيلتر شده مناسب است . از خوردن آبهاي تقطير شده پرهيز كنيد. 

ث) هضم پروتئين گوشت قرمز سخت است و نياز به مقدار زيادي آنزيم گوارشي دارد. گوشت هضم نشده كه در روده ها باقي بماند فاسد مي شود و مسموميت ايجاد مي كند. 
ج) ديواره هاي سلول سرطاني داراي پوشش پروتئين خشن است. با صرفنظر كردن از خوردن گوشت يا كمتر خوردن آن آنزيم بيشتري براي حمله به ديواره هاي پروتئيني سلول سرطان آزاد مي شود و به بدن امكان مي دهد سلول هاي سرطاني را از بين ببرد ..
چ) بعضي مكمل ها :  سيستم ايمني را بهبود مي بخشند تا سلولهاي مبارزه كننده و كشنده خود بدن را براي از بين بردن سلول سرطاني تقويت كنند. مكمل هاي ديگرنظير ويتامين اي (E توان برنامه ريزي كشتن سلول يعني روش معمولي خلاصي يافتن از سلول هاي آسيب ديده ، غير ضروري و غير لازم بدن را دارند .
ح) سرطان بيماري جسم و روح و روان است. داشتن روحيه مثبت و پيكار جو به شخص مبارزه كننده با سرطان كمك مي كند كه به بقاي خود ادامه دهد. خشم و عدم بخشش و تند خويي بدن را در برابر محيط پر تنش وترشرويي قرار مي دهد. بياموزيد كه روحيه اي توام با عشق و بخشندگي داشته باشيد. بياموزيد كه همواره حالت آرامش و دلي آرام داشته باشيد و از زندگي لذت ببريد. 
خ)  سلول هاي سرطاني در محيط حاوي اكسيژن توان ماندن ندارند. ورزش روزانه وتنفس عميق باعث مي شود كه اكسيژن به لايه هاي سلولي برسد . اكسيژن درماني روش ديگرِي براي از بين بردن سلول هاي سرطاني است . 
باتشكر از مهندس برهانی