صفحهٔ اصلي
گفتار
پرداخت پول برای ترك سیگار در اسكاتلند.
نظام ملی سلامت ( NHS) اسكاتلند در قالب یك برنامه‌ی آزمایشی دو ساله كه هدف آن ...ارزیابی مفید بودن انگیزش‌های مالی است، به سیگاری‌ها پیشنهاد می‌كند كه در ازای دریافت هفته‌ای 50/12  پوند( 13 یورو؛ 18 دلار) ، سیگار را ترك كنند.
پروژه Quit4u هم اكنون در داندی ( Dundee) در حال اجراست و ساكنان مناطق محروم را كه آمار بالایی از مصرف سیگار را به خود اختصاص می‌دهند و میزان ترك سیگار در آنها پایین است، هدف قرار داده است. 
پول مورد نظر در این پروژه به صورت كارت‌های اعتباری در اختیار افراد قرار می‌گیرد تا بتوانند از طریق سوپرماركت‌ها و خوار وبار فروشی‌ها خرید نمایند. این انگیزه مالی به مدت ۱۲ هفته پرداخت می‌شود و افراد باید هر هفته برای انجام تست تنفسی جهت سنجش مونو كسید كربن  به داروخانه محل خود مراجعه كنند و از این طریق ثابت كنند كه در حال مصرف سیگار نیستند. 
نظام ملی  سلامت مستقر در منطقه تای ساید ( Tayside) كه مسوول اجرای این طرح با مشاركت دولت اسكاتلند است، انتظار دارد ۱۸۰۰ سیگاری در این طرح شركت كنند و نیمی از آنها موفق به ترك سیگار شوند. هزینه‌ی اجرای این برنامه‌ی آزمایشی دو ساله، 540 هزار پوند برآورد شده است و اگر 900 نفر بتوانند سیگار را ترك كنند، هزینه‌ی متوسط برای ترك سیگار هر یك نفر سیگاری معادل 600 پوند خواهد بود. 
وزیر بهداشت اسكاتلند، شونا رابیسون ، گفته است كه این مقدار پول جای دوری نمی‌رود اگر بتوان از این طریق به ارتقای سلامت افراد كمك كرد و از هزینه‌های ناشی از درمان بیماری‌های مرتبط با سیگاركه بر نظام سلامت تحمیل می‌شوند، كاست. وی در بخشی از اظهاراتش عنوان كرده است: 
مهمترین كاری كه هر كس می‌تواند برای ارتقای سلامتش انجام دهد، آن است كه سیگارش را ترك كند. این پروژه، یك طرح ابتكاری است و من نتایج آن را با رغبت دنبال خواهم كرد تا ببینم آیا می‌توان درس‌هایی را كه از آن می‌گیریم برای بقیه‌ی مناطق اسكاتلند نیز به كار بست؟
نظام سلامت مستقر در تای ساید قبلا از طریق یك طرح كوچك‌تر با عنوان « به خاطر فرزندتان، سیگار را ترك كنید» كه زنان باردار را به ترك سیگار تشویق می‌كرد، به این نتیجه رسیده كه انگیزش‌های مالی موثر هستند. نظام ملی سلامت در مشاركت با جوامعی كه از كمك آنها برای ترك سیگار بهره می‌جوید، پروژه Quit4u را طراحی كرده است. از افراد سوال شده كه بیشترین تشویقی را كه برای ترك سیگار به ذهنشان می‌رسد، عنوان كنند و در این پرسشنامه، طرح انگیزش مالی از طریق خوار و بارفروشی‌ها قویا مورد حمایت بوده است.
پل بالارد،  قائم مقام بخش سلامت عمومی نظام ملی سلامت در تای ساید، عنوان كرده است كه : « اگر چه خدمات ترك سیگار فعلی كاركرد خوبی دارند، همه می‌دانیم كه برای غلبه براین معضل باید كارهای بیشتری انجام دهیم. به همین دلیل ما مشتاق بودیم تا از طریق همكاری با جوامع محلی، راه‌هایی را كه به نظر ایشان در ایجاد تغییر در رفتارهای سلامت موثر هستند، پیدا كنیم».
او در ادامه‌ی اظهاراتش ، گفته است : « هدف اما از اجرای این طرح آن است كه كاری كنیم تا افرادی كه به مصرف سیگار ادامه داده‌اند و دچار بیماری قلبی یا سرطان شده‌اند، سیگارشان را ترك كنند و اعتقاد داریم كه با ارایه این انگیزش مالی ، تغییری را در سلامت افرادی كه بیش از همه به آن نیاز دارند، ایجاد خواهیم كرد».
BMJ April 4، 2009 :338:792 
ترجمه‌ی دكتر سعید صفری