صفحهٔ اصلي
گفتار
شناگر سوئدي ركورد جهاني ماندن زير آب را شكست .پيتر كولات Peter Colat شناگر سوئدي روز دوشنبه ركورد جهان را در زمينه ماندن در زير آب شكست.
به گزارش خبرگزاري المان از ژنو،‌ كولات موفق شد 19 دقيقه و 21 ثانيه بدون نفس كشيدن زير اب بماند و ركورد پيشين جهاني را بشكند.
پيش از اين نيكولا پوتيگنانو Nicola Putignano با 19 ثانيه كمتر از كولات ركورددار جهان بود. شناگر سوئدي پيش از اين چندين ركود ملي غواصي و شنا را در كشور خود كسب كرده است. 
واحد مركزی خبر