صفحهٔ اصلي
گفتار
كساني كه در كودكي ورزش مي كنند در بزرگسالي فعالترند .پژوهشها نشان داده است جوانانی كه در سنین پایین عادت به فعالیت بدنی كرده اند در سالخوردگی نیز ورزشكارترند.
روزنامه فرانسوی فیگارو در اینترنت نوشت : بر اساس پژوهشهای دانشگاه كمبریج انگلیس كه در نشریه پلاس وان منتشر شده است انسان در طول عمرش به یك شدت فعالیت ورزشی نمی كند و ممكن است از ورزشی دست بكشد و به ورزش دیگری بپردازد. در پس این ماجرا واقعیت شگفت آوری قرار دارد و آن این است كه تصمیمی كه در كودكی گرفته شده است فعالیت بدنی را در بزرگسالی تعیین می كند.
پژوهشگران این دانشگاه 319 كودك ( 146 پسر و 173 دختر) را سالها زیر نظر قرار دادند. ابتدا در سنین 9 تا 10 سالگی و سپس در سنین 14 تا 15 سالگی آنها را بررسی كردند. به هركدام از آنها به مدت 7 روز یك شتاب سنج كوچك دادند. این دستگاه همه رفت و آمدها و حركات آنها از جمله فعالیتهای بدنی و ورزشی ، مدت زمان آن و شدت آن را ثبت می كرد. علاوه بر فعالیتهای ورزشی همه كارهای روزمره آنان مانند قدم زدن یا طناب زدنهای آنان نیز ثبت شد. آنان در مجموع 23 نوع فعالیت جسمی ازجمله ورزشهای مختلفی انجام می دادند. 30 تن از این كودكان ورزش هاكی و 279 تن پیاده روی می كردند.
پژوهش انجام شده نشان داد فعالیت جسمی در این رده سنی سالانه 7 درصد كاهش یافته است . دانشمندان برای شناختن علت این كاهش چند معیار را مد نظر قرار دادند. این معیارها محبوبیت ورزش (فوتبال، بسكتبال، شنا و غیره) ، تكرار تمرین ، روی آوردن از ورزشی به ورزش دیگر با رها كردن یا رها نكردن آن، میزان تحصیلات والدین، قد و وزن كودكان بودند.
تحقیقات نشان داد كسانیكه از سن 9 تا 10 سالگی بیشترین فعالیتهای بدنی مختلف را داشته اند و بیشترین وقت را در هفته به آن اختصاص داده اند چهار سال بعد كمترین میزان كاهش فعالیت بدنی را داشته اند. پژوهشهای دیگر نشان داده است میزان فعالیت بدنی در نوجوانی بر میزان آن در بزرگسالی در 20 سال بعد تاثیر دارد.

واحد مركزی خبر