صفحهٔ اصلي
گفتار
دستاوردهاي بهداشت و سلامت در كشور غرور انگيز است.
وزير بهداشت گفت: دستاوردهاي بهداشت و سلامت در كشور غرور انگيز است و وظيفه ما را در حفظ و گسترش آن دو چندان مي كند.وزير بهداشت گفت: دستاوردهاي بهداشت و سلامت در كشور غرور انگيز است و وظيفه ما را در حفظ و گسترش آن دو چندان مي كند.
به گزارش خبرنگار ما؛ كامران باقري لنكراني در حاشيه مراسم جشن ريشه كني، حذف و كنترل بيماري هاي واگير در تالار بزرگ وزارت كشور افزود: اين دستاوردها سبب شده است كه مرگ و مير كودكان بر اثر بيماري هاي واگير كاهش يابد .
وي با بيان اين كه در سال هاي پس از انقلاب اسلامي شمار تخت هاي بيمارستاني در مقايسه با پيش از آن سه برابر افزايش يافته است، تصريح كرد: همچنين در سه سال گذشته 70 واحد بيمارستاني به مجموعه بيمارستان هاي كشور اضافه شده است.
وزير بهداشت با اشاره به اين كه هم اكنون ايجاد11 هزار تخت بيمارستاني را در بخش دولتي در دســــــت اقدام قرار دارد، اضافه كرد: با افزايش بهره وري و ظرفيت سازي، اشغال تـــخت هاي بيمارستاني را از 50 درصد به 64 درصد افزايش داده ايم.
وي با تاكيد بر اين كه با دستاوردهاي بدست آمده در زمينه ريشه كني بسياري از بيماري ها روزانه از مرگ و مير600 كودك در كشور جلوگيري مي شود، افزود: با واكسيناسيون سراسري، فلج اطفال تقريبا در كشور ريشه كن شده است؛ همچنين ابتلاي جوانان به هپاتيت B در استان هرمزگان60 درصد و در استان سيستان و بلوچستان 40 درصد كاهش يافته كه از افتخارات جامعه بهداشت و سلامت است.
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصريح كرد: با توجه به اين كه برخي از بيماري هاي واگير از جمله فلج اطفال در دو كشور همسايه يعني افغانستان و پاكستان شيوع دارد، بر همين اساس كشورمان با امضاي قراردادي با عنوان گروه 5 كه متشكل از ايران، پاكستان، افغانستان، عراق و سازمان بهداشت جهاني درصدد است كه حفظ سلامت، به ويژه در مرزها را استحكام بخشد.
شبكه‌خبر