صفحهٔ اصلي
گفتار
جیوه تاثیر ورزش های هوازی بر مغز را خنثی می كند. مصرف ماهی های آلوده به جیوه در دوران بارداری بر نحوه رشد مغز جنین موثر است و این تاثیر برای همیشه باقی می ماند. ورزش های هوازی سبب بهبود عملكرد شناختی مغز و افزایش حافظه می شوند ولی این تاثیر در افرادی كه پیش از تولد در معرض جیوه قرار داشته اند وجود ندارد.
این مطالعه كه توسط محققان موسسه ملی بهداشت آمریكا صورت گرفته اولین مطالعه ای است كه چگونگی تاثیر جیوه در دوران جنینی و ارتباط آن با عملكرد شناختی در دوران بزرگسالی را مورد بررسی قرار می دهد. جیوه كه ناشی از آلودگی های صنعتی است در هوا و آب وجود دارد و معمولا از طریق مصرف غذاهای دریایی آلوده وارد بدن می شود. این مطالعه نشان می دهد تجمع متیل جیوه كه از طریق ماهی وارد بدن می شود، توانایی رشد بافت عصبی را كاهش می دهد و از این طریق بر حافظه و عملكرد شناختی مغز موثر است.
این مطالعه از طرفی نشان می دهد ورزش های هوازی سبب افزیش حافظه كوتاه مدت، افزایش درك كلامی و پردازش بصری می شوند و سرعت پردازش اطلاعات افرادی كه به ورزش های هوازی می پردازند بسیار بیشتر است.
نتایج این تحقیقات در نشریه Environmental Health Perspectives منتشر شده است.