صفحهٔ اصلي
گفتار
قايقرانان بادباني ايران به مالزي رفتند .قايقرانان تازه كار بادباني ايران به منظورآمادگي براي شركت در مسابقات2010 گوآنگجوي چين بامداد امروز تهران را به مقصد مالزي ترك كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر، افراد اعزامي كه پس از چند مرحله استعداديابي، و آمادگي جسماني در استانهاي گيلان، مازندران، هرمزگان و آذربايجان غربي( مهاباد) انتخاب شده اند به مربيگري خالد پرويز به شهرلانگ كاوي مالزي اعزام شدند.
پس ازاعزام قايقرانان به اين اردو ديويد ميرالتاي اسپانيايي و محمد فيسل الجزايري پس از توافق با مسئولان فدراسيون به عنوان مربيان جديد به تيم خواهند پيوست تا به همراه خالد پرويز قايقرانان تازه كار بادباني كشورمان را در اردوي مالزي آموزش دهند.
براي نخستين بار در تاريخ قايقراني اين اردو82 روز به طول مي انجامد وقايقرانان ايران تمرينات خود را در مركز آموزش سيلينگ مالزي برگزارخواهند كرد.
حسين عيسي پور، مجيد سيفي ، سينا آرش، فرزام بلوك باشي، محمدعلي رسولي از گيلان، محمد گرجي، وحيد ابراهيمي، رضا نريماني ، مجتبي محمدزاده، مسعود جاني نسب، ايمان كياني، حسن وجداني و سيد علي كاظمي از مازندران، يونس معتصم، صمد پناهي، حسن مهدي زاده، محمد اوج هرمزي و بهزاد گويلي از هرمزگان، احمد احمدي، سروش قادري، نادر درويشي، قادر درويشي، شهاب خاتم و كيوان حسن زاده از مهاباد قايقرانان اعزامي به اين اردو هستند. 
واحد مركزی خبر