صفحهٔ اصلي
گفتار
تست ساختارمند قند خون
كلینیك دیابتدر دیدگاه امروزی نسبت به دیابت كه ناشی از انتظار مستمر جامعه‌ی بشری برای جستجوی راهی مطمئن برای حمایت از بیماران دیابتی است، اقدام درمانی در خصوص این بیماری مزمن، پیشرونده و در عین حال خاموش و ساكت فقط برعهده‌ی پزشك و كادر درمانی نیست. در راهكار جدید كنترل این بیماری و در امان نگه داشتن فرد از ابتلا به عوارض نا خوشایندآن ، در یك فرآیند تیمی تعریف می‌شود كه در آن بیمار نقش كلیدی و محوری را ایفاد می‌كند چرا كه پس از آموزش فرد دیابتی، بخش مهمی از كنترل بیماری به خود فرد بیمار محول می‌شود به این صورت كه كنترل مناسب بیماری، به صورت چرخه‌ای از عوامل تصور می‌شود كه شامل این موارد است:
آموزش بیمار و توانمند‌سازی وی، كنترل سطح گلوكز خون با دستگاه توسط بیمار و تنظیم مناسب داروها، انسولین، رژیم غذایی و ورزش بر اساس این اطلاعات. در واقع پیشگیری از عوارض جبران ناپذیر دیابت و تامین زندگی شایسته برای بیمار فقط از طریق پایش مستمر قند خون و واكنش مناسب و سنجیده در قبال نوسانات قند خون امكان پذیر است كه این وظیفه در همه جای دنیا بر عهده‌ی بیمار گذاشته می‌شود.
از آنجا كه روش وزمان صحیح انجام آزمایش قند خون با استفاده از دستگاه گلوكومتر از جمله مواردی است كه فرد دیابتی به طور روزانه با آن مواجه است شناسایی زمان مناسب و آموختن چگونگی انجام صحیح آن و ایجاد عادت و ملكه برای انجام مستمر آن نیاز به یك برنامه‌ی كاربردی و هدفمند و یك دستورالعمل جامع‌نگر و مشخص دارد كه ما از آن به عنوان « تست قند خون ساختار مند» یاد می‌كنیم. در واقع تست قند خون ساختار مند پاسخ به سوالی است كه از گذشته‌ها مطرح بوده كه بیمار در چه مواقعی از طول شبانه‌روز و براساس كدام برنامه از پیش تعیین شده باید اقدام به تست قند خون كند و چگونه می‌تواند اعداد حاصله را به یك واكنش صحیح ترجمه كند.
شاید بتوان كنترل دیابت بدون « اندازه‌گیری ساختار مند قند خون» را به رانندگی در كوهستان با چشمان بسته تشبیه كرد . امروزه براساس جدید‌ترین یافته‌های بالینی یكی از مباحثی كه در خصوص شیوه‌های موفقیت در كنترل دیابت مطرح است بحث كنترل ساختارمند قند خون و نگاه همه‌جانبه به فرآیند تست قند خون بیماران دیابتی است. این رویكرد جدید به پزشكان و بیماران كمك می‌كند تا براساس اعداد حاصل از اندازه‌گیری قند خون ، تصمیم صحیح‌تر و موثرتری را برای كنترل بگیرند چرا كه از این طریق می‌توانند از زوایای مختلف نمایی كلی و فراگیر از نوسانات قند خون در اختیار داشته باشند. 
مطالب را به این صورت می‌توان جمع‌بندی كرد كه در واقع عدد نمایش داده شده از سوی دستگاه تست قند خون فقط یك عدد ساده و ریاضی نیست بلكه نیاز به تفسیر و تحلیل دارد و بهترین بستر برای این تفسیر زمانی در اختیار بیمار و پزشك قرار می‌گیرد كه فرآیند تست قند خون در قالب یك ساختار مشخص و معین پذیرفته شده باشد.
دكتر علیرضا استقامتی
فوق تخصص غدد- استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران.