صفحهٔ اصلي
گفتار
پزشك سرشناس ايراني براي مردم غزه بيمارستان صحرايي احداث مي كند .
يكي از پزشكان معروف ايراني مقيم آلمان براي كمك به مردم غزه اعلام آمادگي كرد.

يكي از پزشكان معروف ايراني مقيم آلمان براي كمك به مردم غزه اعلام آمادگي كرد.
به گزارش واحد مركزي خبر از تهران، پروفسور نجابت از پزشكان سرشناس ايراني در آلمان براي احداث بيمارستان موقت صحرايي جهت مداواي مجروحان مظلوم فلسطيني و اعزام تيم پزشكي مجرب به نوارغزه اعلام آمادگي كرد.
پروفسور نجابت ابراز اميدواري كرد هرچه زودتر شرايط براي اعزام اين تيم پزشكي به غزه مهيا شود.