صفحهٔ اصلي
گفتار
اصفهان مركز علمي پزشكي ورزشي ايران مي شود .رییس فدراسیون پزشكی ورزشی اعلام كرد ، شهر اصفهان در آینده ای نزدیك مركز علمی پزشكی - ورزشی ایران می شود.
به گزارش واحد مركزی خبر ، دكتر لطفعلی پوركاظمی با اشاره به توانایی های ، علمی، پژوهشی، پزشكی و ورزشی در این شهر و انتخاب صورت گرفته گفت‌: بی شك اصفهان با توجه به جمیع شرایط این قابلیت را دارد كه به عنوان قطب و مركز علمی پزشكی ورزشی كشور انتخاب شود. وی افزود‌: از همین روی تلاش خواهیم كرد ، هر چه سریع تر اقدامات عملی را آغاز كنیم. 
واحد مركزی خبر