صفحهٔ اصلي
گفتار
كـراتاگلاز عوارض بسیار شایع در سنین بالا كه بسیاری از مردم جهان به آن مبتلا می‌شوندبیماری‌های قلبی و عروقی  می‌باشند كه به صور مختلف از جمله فشار خون بالا، آترواسكلروز، نارسائی عروق كرونر و نارسائی قلبی می‌باشد.
خوشبختانه  امروزه با پیشرفت علم پزشكی و كشف داروهای جدید، كنترل و درمان اكثر بیماری‌‌های قلبی و عروقی از جمله فشار خون بالا، نارسائی‌های عروق كرونر و نارسائی قلبی به خوبی توسط متخصصین قلب و عروق و پزشكان با تجربه انجام و بیماران مبتلا به این بیماری‌‌ها در صورت رعایت دستورات پزشكان و مصرف داروهای تجویز شده از زندگی عادی و طول عمر كاملی برخوردار خواهند گردید.
دربین گیاهان داروئی، گیاه زالزالك  یا كراتاگوس دارای سابقه‌ی مصرف طولانی در درمان نارسائی قلبی به خصوص همراه با دیگوگسین می‌باشد. این دارو اثر گلیكوزیدهای قلبی را تشدید می‌كند. این عمل از طریق مهار آنزیم تجزیه كننده cAMP یعنی فسفو دی استراز انجام گرفته و پیوند كانال‌های كلسیم می‌شود. به علت این اثر تقویت كننده، مقادیر كمتری از دیگو كسین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ضمنا فشار خون بالا را نیز كاهش می‌دهد.
در انواع ملایم نارسائی قلبی، اثر بخشی گیاه كراتاگوس طی مطالعات بالینی دوسوكور متعددبه اثبات رسیده است. دریكی از مطالعات بسیار جدید ۳۰ بیمار مبتلا به نارسائی قلبی ( مرحله 2 NYHA ) به روش راندوم دوسوكور مورد ارزیابی قرار گرفتند. درمان شامل عصاره‌ی استاندارد كراتاگوس كه محتوی ۱۵ میلی گرم اولیگومرهای پروسیانیدین بود انجام پذیرفت. دوره‌ی درمان 8 هفته بود كه روز ۲ كپسول مصرف می‌گردید. گروهی كه تحت درمان با عصاره كراتاگوس بودند، اثر قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با گروه پلاسبواز لحاظ تغییرات اعمال قلبی كه باروش‌های استاندارد اندازه‌گیری شده بود نشان دادند. افزون بر این فشار سیستولی و دیاستولی به طور متوسطی كاهش یافته و مانند تمام مطالعات دیگر هیچ نوع عارضه‌ای مشاهده نگردید. قلاونوئیدهای تام كراتاگوس دارای اثر مهاری روی آنزیم فسفو دی استراز هستند كه مجموعا دارای اثر اینوتروپ مثبت و كرونوتروپ منفی می‌باشند. در آزمایش روی قلب جداشده، ویتكسین رامنوزاید نیز اثر اینوتروپ مثبت و كرونوتروپ منفی نشان داد.
فلاونوئیدهای عمده گیاه كراتاگوس گردش خون عروق كرونر را افزایش می‌دهند. در invivo نشان داده شده است كه عصاره كراتاگوس می‌تواند اثر رژیم‌های غذائی بالابرنده كلسترول خون را كاهش داده و اندازه پلاك‌های آترواسكلروزی را كم كند.این اثر شاید مربوط به اثر تثبیت كننده روی كلاژن باشد. كاهش در كلاژن ساختار جدار شریان‌ها، منجر به رسوب كلسترول می‌شود. بسیاری از محققین براین عقیده می‌باشند كه در صورت حفظ كلاژن جدار عروق، پلاك‌های آرترواسكلروزی تشكیل نمی‌شود. فلاونوئیدهای گیاه كراتاگوس در حفظ كلاژن جدار عروق بسیار كارآمد بوده و در نتیجه عروق را در مقابل پلاك‌های آترواسكلروزی تشكیل نمی‌شود. فلاونوئیدهای گیاه كراتاگوس در حفظ كلاژن جدار عروق بسیار كارآمدبوده در نتیجه عروق را در مقابل پلاك‌های آترواسكلروزی حفظ می‌نمایند.
دربسیاری از تجارب روی حیوانات و تجارب بالینی نشان داده شده است كه عصاره گیاه كراتاگوس فشار شریانی را كاهش می‌دهد. مكانیسم اثر عبارتست از : اتساع عروق كرونر و اثر وقفه‌ای روی آنزیم تبدیل كننده آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II.ضمنا به عنوان یك محرك قلب عمل می‌نماید . این دارو همچنین دارای اثر دیورتیكی ملایم می‌باشد.
در این راستا شركت داروسازی گل دارو موفق به تهیه‌ی فرآورده‌ای گیاهی به نام قرص كراتاگل شده است. در هر قرص روكش‌دار كراتاگل كه از عصاره‌ی زالزالك یا كراتاگوس تهیه شده مقدار ۲۴۰ میلی‌گرم عصاره‌ی خشك پودر گل و برگ زالزالك وجود دارد كه برحسب 6-4 میلی گرم ویتكسین-۲- رامنوزاید استاندارد شده است.
مقدار مصرف : 3 نوبت در روز و در هر نوبت یك قرص.
منبع : نویـن پـزشكی