صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه معماری
مهندس مختاری حسینی


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛‌ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای مهندس مختاری حسینی به‌عنوان «هماهنگ‌كننده گروه معماری» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار