صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- هماهنگ‌كننده‌ گروه مهندسی عمران
دكتر جعفر مهرآبادی


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل، رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای دكتر جعفر مهرآبادی به‌عنوان «هماهنگ‌كننده گروه مهندسی عمران» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار