صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
تمدید حكم- مدیر امور مالی
رضا بازقندی


   با صدور نامه‌ای از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، حكم آقای رضا بازقندی به‌عنوان «مدیر امور مالی» این دانشگاه تمدید شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار