صفحه اصلي
پيام‌ها، انتصاب‌ها و تمدید حكم
انتصاب- هماهنگ‌كننده گروه علوم پایه
دكتر نادر مهدیزاده


   با صدور حكمی از سوی دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل؛‌ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، آقای دكتر نادر مهدیزاده به‌عنوان «هماهنگ‌كننده گروه علوم پایه» این دانشگاه منصوب شد. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار