صفحهٔ اصلي
خبرها
امكان تحصیل همزمان در دو رشته دانشگاه آزاد اسلامی فراهم شد


شیوه‌نامه تحصیل همزمان در دو رشته غیرپزشكی در دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دكتر محمدمهدی طهرانچی ابلاغ شد.

شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی همگام و همسو با برنامه‌ریزان حوزه آموزش عالی كشور شیوه‌نامه تحصیل همزمان دانشجویان غیر استعدادهای درخشان در دوره‌های كاردانی یا كارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) دانشگاه آزاد اسلامی در دو رشته تحصیلی با رعایت ضوابط كلی آیین‌نامه كاردانی و كارشناسی مصوب دانشگاه را تهیه و تدوین كرده است.

تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح تحصیل همزمان در دوره‌های آموزشی كاردانی یا كارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در دو رشته تحصیلی و در همان مقطع با مقطع پایین‌تر در یك یا دو واحد دانشگاهی از اهداف نگارش این شیوه‌نامه اعلام شده است.

شرایط ورود به دوره

بر این اساس پذیرفته‌شدگان و دانشجویان در هر یك از مقاطع تحصیلی كاردانی و كارشناسی پیوسته و ناپیوسته واحدهای دانشگاهی علاوه بر تحصیل حضوری یا مجازی در مقطع و رشته فعلی خود می‌توانند در یك رشته دیگر در همان مقطع تحصیلی یا در مقطع تحصیلی پایین‌تر در واحد دانشگاهی مبدأ یا واحد دانشگاهی دیگر به‌طور همزمان تحصیل كنند.

همچنین دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری نیز می‌توانند در یك رشته از رشته‌های مقاطع كاردانی یا كارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) در صورت رعایت این شیوه‌نامه به‌طور همزمان در رشته دوم تحصیل كنند.

بدیهی است متقاضی از طریق سنجش و پذیرش دانشگاه در رشته تحصیلی دوم پذیرفته می‌شود.

متقاضی ادامه تحصیل در رشته دوم می‌تواند فقط از مدت زمان معافیت نظام وظیفه در رشته اول، از تحصیل همزمان در دو رشته استفاده كنند.

اعضای هیئت‌علمی در یكی از رشته‌های علوم انسانی در مقطع كارشناسی می‌توانند با رعایت مفاد این شیوه‌نامه تحصیل كنند.

انتخاب واحد و مقررات آموزشی

دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است برابر ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب واحد درسی كند.

درصورتی‌كه دانشجویی در دو رشته به‌طور همزمان تحصیل كند و در مدت مجاز تحصیل در رشته اول تعداد واحدهای درسی را نتواند به پایان رساند، كمیسیون موارد خاص آموزشی واحد، استان و دانشگاه در خصوص ادامه تحصیل وی در رشته دوم تصمیم خواهد گرفت.

درصورتی‌كه دانشجویی در دو رشته به‌طور همزمان تحصیل كند و در مدت مجاز تحصیل در رشته اول تعداد واحدهای درسی را نتواند به پایان رساند، كمیسیون موارد خاص آموزشی واحد، استان و دانشگاه در خصوص ادامه تحصیل وی در رشته دوم تصمیم خواهد گرفت.

حداكثر مدت تحصیل برای دانشجویان مشمول این شیوه‌نامه مدت مجاز تحصیل در رشته اول است.

دانشجو در مدت زمان تحصیل فقط یك‌بار می‌تواند درخواست تحصیل در رشته دوم را ارائه دهد.

تغییر رشته دوم امكان‌پذیر نیست. در صورت تقاضای تحصیل در رشته محل دیگر باید فرآیند ذكرشده در تبصره ۲ ماده ۳ پذیرش از طریق سنجش و پذیرش دانشگاه را طی كند.

آن دسته از دانشجویانی كه از معافیت نظام وظیفه استفاده می‌كنند درصورتی‌كه در رشته اول انصراف از تحصیل دهند یا اخراج آموزشی شده باشند، می‌توانند رشته دوم را تا سقف مجاز مدت زمان معافیت از نظام وظیفه در رشته اول ادامه تحصیل دهند.

تحصیل همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان مطابق آیین‌نامه مربوط به آنان خواهد بود.

تصمیم‌گیری در خصوص سایر موارد پیش‌بینی‌نشده پس از مكاتبه واحد دانشگاهی مقصد با معاونت‌های موضوعی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

تطبیق و معادل‌سازی واحدهای درسی در رشته دوم

درس یا دروسی كه عنوان یا شرح درس آن در برنامه درسی رشته‌های مورد تأیید و مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی وجود داشته باشند، قابل معادل‌سازی است.

محل گذراندن دروس قبلی دانشجو باید یكی از واحدها یا مراكز دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین (از نظر مجوز پذیرش دانشجو، مجوز تأسیس رشته، برنامه درسی و نوع دوره برگزار شده و دانشگاه محل تحصیل) باشد و از نظر نحوه ورود و تحصیل (مدرك پایه مورد نیاز، ادامه تحصیل با تأكید بر عدم تداخل تحصیلی و عدم تحصیل همزمان در دو رشته یا دو دانشگاه) مغایرت یا مقررات آموزشی وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی نداشته باشد.

نمره درس گذرانده‌شده در مقاطع كاردانی یا كارشناسی حداقل ۱۲ و بالاتر باشد.

دروس گذرانده‌شده در هر مقطع تنها در مقطع هم‌سطح یا مقطع پایین‌تر قابل معادل‌سازی است.

دروس جبرانی كه دانشجویان مقاطع كارشناسی ارشد متقاضی تحصیل همزمان كه در مقطع كارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) گذرانده‌اند با رعایت بندهای این ماده قابلیت معادل‌سازی دارند.

تطبیق واحدهای درسی رشته اول برای رشته دوم پس از ثبت قطعی نمره و درخواست با تأیید گروه آموزشی رشته اول و دوم (در صورت نیاز هر دو گروه آموزشی در رشته) طبق مقررات معادل‌سازی دروس انجام و ثبت می‌شود.

دانشجو می‌تواند واحدهای درسی را كه به لحاظ محتوا تطابق موضوعی داشته باشد صرفاً در یكی از دو رشته بگذراند و پس از پایان هر نیمسال و قبل از ثبت‌نام در نیمسال بعد تطبیق واحدهای درسی در رشته دوم با تأیید گروه آموزشی رشته دوم انجام شود. لازم است سرفصل دروس تا ۸۰ درصد تطابق داشته باشد و با در نظر گرفتن مقررات در دوره‌های كاردانی و كارشناسی قابل معادل‌سازی نیست.

نمرات دروس معادل‌سازی در میانگین كل مؤثر است.

انتقال و مهمانی

انتقال و میهمانی دانشجویانی كه به‌طور همزمان تحصیل می‌كنند برابر ضوابط و مقررات نقل‌وانتقال دانشگاه است.

مرخصی تحصیلی برابر آیین‌نامه و مقررات آموزشی برای هر یك از رشته‌های اول و دوم در واحد محل تحصیل انجام می‌شود.

انصراف از تحصیل برابر ضوابط و مقررات دانشگاه انجام می‌شود

تاریخ دانش‌آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره درس دانشجو در هر یك از رشته‌ها به‌صورت جداگانه در آموزش واحدهای دانشگاهی مبدا و مقصد است.

مسئولیت حسن اجرای این شیوه‌نامه بر عهده واحدهای دانشگاهی است. بدیهی است نظارت بر اجرا و تفسیر مفاد بر عهده سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی است.

منبع: خبرگزاری آنا