صفحهٔ اصلي
در انتظار منتظَر
ای داغدار ماتم جانسوز یاران
ای داغدار ماتم جانسوز یاران
ای سوگوار نیزه های سربداران

ای آنكه ازاندوه سرسامان نداری
برروی زانوی غمت سرمیگذاری

گاهی زداغ جدخودخون میفشانی
گاهی به دنبال اسیرانش روانی

امشب ندانم از چه راهی در عبوری
در كربلا یا كوفه یا كنج تنوری

شاید كنار پیكر از سر جدائی
یا زائر راس به روی نیزه هایی

مست زیارت در بر راس حسینی
یا بی قرار كودكان و زینبینی

هر جا كه باشی مادرت آنجا نشسته
گوید غریب مادر،آن پهلو شكسته