صفحهٔ اصلي
حجاب
آيا عدم رعايت حجاب باعث بي اعتمادي شوهر مي شود؟


بي حجابي باعث از بين رفتن حقوق خانواده، فرزندان و مهمتر از آن، از بين رفتن حق شوهر بر زن مي شود؛ به هر ميزان زن، حجاب و عفاف خود را رعايت كند شرايط ايجاد اعتماد ميان خود و همسرش را در زندگي زناشويي افزايش داده است و قطعا خانواده اي كه بر پايه اعتماد پايه ريزي شود مسلما موفقيت هايش بيشتر مي شود، وقتي زن بتواند اعتماد همسرش را در زندگي جلب كند مي تواند تمايلات همسرش را در چارچوب خانواده برطرف سازد.

آيا بي حجابي باعث بروز بيماري هاي رواني و شخصيتي مي شود؟
وقتي زني با پوشش نامناسب در جامعه ظاهر مي شود، قطعا مورد توجه خيلي از مردان بيماردل در بيرون از محيط خانواده قرار مي گيرد كه گاهي از سوي اين افراد مورد محبت هم قرار مي گيرد، اما نبايد فراموش كرد اين ابراز محبت از طرف مردان بيماردل دائمي نيست ؛ براي روحيه حساس زن ، گذرا بودن روابط عاطفي قابل هضم نيست و باعث بروز بسياري از مشكلات اخلاقي مي شود، ولي اگر جلب نظر زن از سوي جنس مخالف در چارچوب قوانين شرع و احكام ديني باشد و به ازدواج ختم شود ، بسياري از مشكلات براي زنان در جامعه ايجاد نمي شود. زناني كه در خيابان به دنبال محبت هستند، دچار اختلالات شخصيتي مي شوند چراكه وقتي زني شكست هاي متعدد در عشق را تجربه كند، ديدگاه مثبت خود را نسبت به مردان از دست مي دهد و به ناراحتي هاي روحي، افسردگي و عقده هاي دروني دچار مي شود.