صفحهٔ اصلي
تقويم
اُستادان تربیت‌بدنی
خانم ثمانه بخشی مقدم

خانم ثمانه بخشی مقدم
   كارشناس تربیت بدنی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
-دارای مدرك كارشناسی تربیت بدنی از دانشگاه صنعتی شاهرود
-دارای كارت مربیگری آمادگی جسمانی و فوتسال و كارت داوری بدمینتون 
-سابقه تدریس در دانشگاه آزاد و علوم پزشكی سبزوارمنبع: روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار