صفحهٔ اصلي
تقويم
اُستادان تربیت‌بدنی
خانم عصمت قناعتی
دارای مدرك كارشناسی تربیت بدنی دانشجوی دانشگاه فردوسی و فارغ التحصیل دانشگاه تربیت معلم سبزوار
   -سابقه تدریس در دانشگاه تربیت معلم ,دانشگاه آزاد,سماء و سابقه تدریس در آموزش و پرورش
-دارای كارت مربیگری بدمینتون,ایروبیك و والیبال
-مربی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور
-نایب رئیس هیات ورزشهای همگانی