صفحهٔ اصلي
تقويم
اُستادان تربیت‌بدنی
خانم لاله همبوشی
استاد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
   -دارای مدرك كارشناسی از دانشگاه آزاد بروجرد
-دارای كارت مربیگری والیبال,آمادگی جسمانی,شنا,نجات غریق و واتر پلو
-سابقه تدریس در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد,دانشگاه تربیت معلم و بیهق سبزوار