صفحهٔ اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
خبرهاي كتابخانه
زمان دريافت كارت خريد كتاب خارجي اعلام شد
كميته امور بين‌الملل بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران زمان دريافت كارت خريد در تهران را از دوم تا دهم ارديبهشت‌ماه و در شهرستان‌ها از دوم تا نهم ادريبهشت‌ماه اعلام كرد.
متقاضيان براي دريافت كارت خريد يارانه‌اي كتب خارجي در تهران و مراكز استان‌ها مي‌بايست از طريق بانك صادرات اقدام كنند.
همچنين بر اساس اعلام اين كميته، ارائه كارت خريد يارانه‌اي فقط با مراجعه شخص و با در دست داشتن اصل و تصوير مدارك از طريق شعب منتخب بانك صادرات ميسر مي‌شود.
در اين اطلاعيه آمده‌است: دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها با ارائه كارت دانشجويي و يا كارت فارغ‌التحصيلي مي‌توانند براي دريافت كارت اقدام كنند.
اعضاي هيأت علمي هم با ارائه كارت عضويت هيأت علمي كه نشان دهنده مرتبه هيأت علمي باشد و يا با ارائه اصل حكم كارگزيني مي‌توانند كارت خريد كتب خارجي را دريافت كنند.
همچنين حوزه‌هاي علميه‌(در صورت خريد كتاب لاتين) با ارائه تاييديه از مديريت حوزه يا دفاتر نمايندگي ولي‌فقيه در استان‌ها شامل: مركز بزرگ اسلامي غرب كشور، دفتر امور اهل سنت سيستان و بلوچستان، دفتر امور اهل سنت بندر‌عباس، دفتر امور اهل سنت رشت، مركز بزرگ اسلامي شمال كشور‌(گلستان) يا تاييديه ائمه محترم جمعه، پس از دريافت كارت، براي خريد كتب خارجي اقدام كنند.
اهل قلم و شخصيت‌هاي فرهنگي مي‌بايست براي تعيين سقف خريد كتب خارجي با ارائه نمونه‌اي از آخرين اثرشان‌(چاپ اول سال 1381 به بعد) به دفتر ستاد مراجعه كنند.
همچنين نمايندگان مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي با در دست داشتن معرفي‌نامه معتبر و درخواست سقف خريد مورد‌نياز به همراه دلايل اثبات سقف مورد‌نياز اعلام شده، با امضاي بالاترين مقام مسئول و اخذ تاييديه مديريت امور بين‌الملل نمايشگاه، مي‌توانند نسبت به خريد كارت خريد كتب خارجي اقدام كنند.
ارايه كارت ملي توسط تمامي خريداران الزامي است.
ياد آور مي‌شود بهاي كارت يارانه‌اي خريد كتاب 10000 ريال است.
اشخاص با مراجعه به شعب منتخب بانك صادرات در تهران و شهرستان‌ها و تكميل برگه درخواست كارت يارانه‌اي همراه با تصوير و اصل مدارك شناسايي، كارت يارانه‌اي خريد كتاب خارجي را دريافت مي‌كنند.
اهل قلم و شخصيت‌هاي فرهنگي و هنري نيز با مراجعه به ستاد تعيين سطح و پرداخت مبلغ 10000 ريال مي‌توانند كارت يارانه‌اي دريافت كنند.
همچنين مؤسسات، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشي مي‌توانند با ارائه درخواست تعيين سقف خريد و پرداخت مبلغ 80000 ريال به ازاي هر يك ميليون ريال سهميه ارزي، كارت يارانه‌اي بگيرند.