صفحهٔ اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
خبرهاي كتابخانه
ادغام دو ناشر بزرگ الكترونیكی Wiley InterScience و Blackwell Synergy
انتشارات جان وایلی تصمیم به ادغام مجموعه بلك ول سینرژی در منابع خود نموده است
پس از این ادغام امكان دسترسی به بیش از ۱۴۰۰ عنوان ژورنال حاوی ۳ ملیون مقاله و حدود ۵۰۰۰ كتاب الكترونیكی در محیط http://www.interscience.wiley.com    فراهم خواهد آمد . برای كسب اطلاعات بیشتر به لینك  http://www.interscience.wiley.com/transition.html مراجعه فرمایید .