صفحهٔ اصلي
وبلاگ‌هاي مرتبط با كتابخانه
خبرهاي كتابخانه
داوري نشريات و همايش هاي كتابداري و اطلاع رساني
كميته پژوهش ادكا در نظر دارد براي همكاري با همايش هاي دانشجويي و برخي از نشريات كتابداري و اطلاع رساني ايران در امر داوري اقدام نمايد.
كميته پژوهش ادكا در نظر دارد براي همكاري با همايش هاي دانشجويي و برخي از نشريات كتابداري و اطلاع رساني ايران در امر داوري اقدام نمايد. از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري كتابداري و اطلاع رساني دعوت مي شود كه رزومه خود را حداكثر تا تاريخ ۱۰ تير ۱۳۸۷ به آدرس الكترونيكي مسئول كمیته پژوهش ارسال نمايند.