صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
انتصاب دبیر و اعضای كارگروه واحدی رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار


   با صدور احكامی از سوی رئيس دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، دبیر و اعضای كارگروه واحدی رویداد ملی گام دوم دانشگاه در این واح دانشگاهی منصوب شدند.

   به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، دكتر قاسم قاسمی با صدور حكمی، دكتر ابوالقاسم امیراحمدی را به‌عنوان «دبیر كارگروه واحدی رویداد ملی گام دوم دانشگاه» این واحد منصوب كرد.

   وی همچنین در احكامی جداگانه، آقایان دكتر متین جامی معینی، دكتر محمدرضا فرهت، مهندس سلامی‌نیا، مهندس مهذبی و سركار خانم فلاحی‌نژاد را به‌عنوان اعضای كارگروه واحدی رویداد ملی گام دوم دانشگاه»‌ واحد سبزوار منصوب كرد. /ه.د