صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
جزئیات الكترونیكی شدن فرآیند امور فارغ‌التحصیلی و صدور دانشنامه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


رئیس دانشگاه آزاد اسلامی طی بخشنامه ای، جزئیات الكترونیكی شدن فرآیند تسویه حساب و فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام كرد.

دكتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه الكترونیكی شدن فرایند تسویه حساب و انجام امور فارغ التحصیلی و صدور دانشنامه ها و گواهی های مرتبط با امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به رؤسای استان ها، واحدها، مراكز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ كرد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور تسهیل فرایند فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای دانشگاهی موظفند فرایندهای اجرایی لازم را مطابق قوانین و مقررات دانشگاه به گونه ای طراحی كنند كه بدون حضور دانشجو، فرایند تسویه حساب در اسرع وقت صورت گرفته و پس از بسته شدن پرونده آموزشی، پژوهشی و دانشجویی، برای لغو معافیت تحصیلی مشمولین خدمت وظیفه عمومی و بررسی نهایی به امور فارغ التحصیلان تحویل شود.

براساس بندهایی از این بخشنامه هر واحد موظف است با توجه به سیاست ها و ابلاغیه های مركز فناوری اطلاعات و شبكه علمی دانشگاه و سامانه های موجود در واحد، اقدام به ایجاد زیرساخت الكترونیكی تسویه حساب كرده و در یك فرایند تعاملی، شرایطی را فراهم كند كه بدون حضور دانشجو و گردش هرگونه اطلاعات به صورت فیزیكی، تسویه حساب به دانشجو با بخشهای مختلف واحد اعم از مالی، خوابگاه ها، كمیته انضباطی، آزمایشگاه ها، كتابخانه ها، گروه آموزشی، دانشكده، امور مشمولین و ... حداكثر در یك هفته كاری صورت گیرد. كلیه فرایندهای مالی مربوط به این برنامه باید از طریق سامانه های پرداخت الكترونیكی تحت شبكه انجام شود.

دراین بخشنامه آمده است: سامانه تسویه الكترونیكی به كار گرفته شده، باید با مجوز و نظارت مركز فناوری اطلاعات و شبكه علمی دانشگاه طراحی شود. همچنین واحدهای دانشگاهی موظفند، پیش از اتمام تحصیل دانشجویان، كلیه امكاناتی را كه در اختیار دانشجو بوده (مانند تجهیزات آزمایشگاهی، اقلام كارگاهی، كتاب و ... كه باید به دانشگاه عودت داده شود، از آنان مطالبه كند.

ویژگی های سامانه های آموزشی باید به نحوی اصلاح شود كه به صورت خودكار و بلافاصله پس از درج آخرین نمره دانشجو، فراینده تسویه حساب و دانش آموختگی آغاز شود.

سامانه تسویه حساب فارغ التحصیلی دانشگاه باید امكان انجام هرگونه اقدام اعم از صدور مدرك و اخذ اسناد مورد نیاز و پرداخت های مالی مربوط را به صورت الكترونیكی فراهم كند.

فرایند تحویل دانشنامه و سایر مدارك مربوط به فارغ التحصیلی باید طوری طراحی شود كه مدارك فارغ التحصیلی توسط واحد در هر مقصد مورد تقاضای دانش آموخته، به آنان تحویل شود. با توجه به اینكه ارائه سرویس های خاص در این زمینه بنا به شرایط مشخص می گردد پس از تعیین هزینه های مربوطه، به صورت سالانه به همراه تعرفه صدور مدارك، ابلاغ خواهد شد.