صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
دستورالعمل نحوه برگزاری كلاس‌های درس رشته‌های غیرپزشكی اعلام شد


معاون علوم انسانی و هنر و معاون علوم، مهندسی و كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری كلاس‌های درس رشته‌های غیرپزشكی سال تحصیلی 1400-1399» را ابلاغ كردند. 

حجت الاسلام والمسلمین دكتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر و دكتر جواد علمایی معاون علوم، مهندسی و كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری كلاس های درس رشته های غیرپزشكی در سال تحصیلی 1400- 1399 را به رؤسای استان ها، واحدها، مراكز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ كردند.

در این دستورالعمل آمده است: كلاس های درس بر حسب شرایط استان ها از حیث میزان شیوع ویروس كرونا و جمعیت دانشجویی واحدها و مراكز آموزشی، به صورت تركیبی(مجازی و حضوری) برگزار می شوند.

كلاس های دروس نظری حداقل 12 هفته به صورت مجازی و حداكثر 4 هفته به صورت حضوری با رعایت پروتكل های بهداشتی و با توجه به وضعیت منطقه از نظر میزان شیوع ویروس كرونا برگزار می شود.

تشكیل كلاس در واحدها و مراكز دانشگاهی كه در مناطق با وضعیت عادی قرار دارند، ضمن رعایت پروتكل های بهداشتی و با در نظر گرفتن ظرفیت محل تشكیل كلاس از حیث فاصله گذاری اجتماعی با صلاحدید رئیس استان به صورت حضوری بلامانع است.

در این دستورالعمل تأكید شده است: جهت تشكیل كلاس‌های حضوری دروس نظری در واحدها و مراكز دانشگاهی كه در مناطق قرمز قرار دارند، دانشجویان هر كلاس بر حسب ظرفیت پذیری كلاس از حیث رعایت فاصله گذاری اجتماعی با نظارت استان گروه بندی شوند. توزیع مناسب زمان برگزاری جلسات حضوری برای هر گروه از دانشجویان در طول نیمسال تحصیلی رعایت شود.

درخصوص دروس عملی (كارگاهی، آزمایشگاهی و كارآموزی) یا بخش عملی دروس نظری و عملی كه امكان ارائه از طریق آموزش حضوری مستمر و یا آموزش مجازی وجود نداشته باشد، این دروس در طول نیمسال تحصیلی، طی سه روز به صورت فشرده و به شیوه حضوری و با برنامه ریزی گروه آموزشی مربوطه برگزار می شود.

همچنین درخصوص كلاس هایی كه تقسیم‌بندی دانشجویان آنها منجر به افزایش ساعات تدریس موظف اساتید می شود، واحد دانشگاهی نسبت به اخذ مجوزهای لازم از استان اقدام كند.

براساس بندهایی از این دستورالعمل، دانشجویان می توانند ضمن هماهنگی با واحد مبدا و مقصد از طریق طرح تعاون در دروس صرفاً عملی، آزمایشگاهی، كارآموزی و كارگاهی در نزدیك ترین واحد دانشگاهی شهر محل زندگی خود حضور یابند. در این خصوص نمره دروس مذكور توسط استاد واحد دانشگاهی مقصد برای دانشجو تعیین و ثبت می شود.

ساعات برگزاری جلسات كلاس های برخط می تواند در تمامی روزهای هفته و از ساعت 7:30 الی 20 ادامه یابد و زمانبندی تشكیل كلاس ها به گونه‌ای انجام شود كه از توزیع مناسبی برخوردار باشد.

ارزشیابی دانشجو در هر درس به صورت مستمر و تكوینی، در طول نیمسال تحصیلی صورت پذیرد. با توجه به رویكرد فعالیت محور در آموزش مجازی، قسمت عمده ای از نمره باید به فعالیت های مستمر دانشجو در طول نیم سال تحصیلی اختصاص یابد، بنابراین آزمونك ها (كوئیزها)، تكالیف و تمرینات خارج از كلاس، پروژه، سمینار، ارائه های كلاس، مشاركت در مباحث و گفتگوهای كلاس و سایر مباحث مرتبط با درس، بخش عمده ای از نمره دانشجو را تشكیل می دهد.

بدین منظور لازم است اساتید به طور دقیق و مستمر نسبت به ثبت عملكرد و نمرات دانشجو اقدام كنند. بخشی از نمره دانشجو باید به آزمون پایانی اختصاص یابد كه نمره این آزمون نیز بین 7 تا 10 نمره آزمون پایانی است كه نسبت به عدد 20 مورد محاسبه و ثبت می شود.

در پایان این دستورالعمل تأكید شده كه ضوابط فوق كه در این دستورالعمل مندرج شده، برای دانشجویان واحدهای الكترونیكی (كه پذیرش آنها بر پایه آموزش مجازی است) و دانشجویان واحدهای برون مرزی دانشگاه آزاد اسلامی قابل تعمیم نیست.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی