صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
انتصاب رئيس، دبیر و اعضای كمیسیون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار


   با صدور احكامی از سوی دكتر مسعود طاهری لاری؛ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان‌رضوی، دكتر محمدرضا سعیدی‌اصل به‌عنوان رئیس، دكتر ابوالقاسم امیراحمدی به‌عنوان دبیر و آقایان علی كریمی و احمد حسینی به‌عنوان اعضای كمیسیون موارد خاص این دانشگاه منصوب شدند. /ه.د

منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار