صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
زمان و نحوه مراجعه پذیرفته‌شدگان رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


 پذیرفتــه شــدگان همــه رشــته هــا بدون آزمون می‌توانند در روزهـای یكشنبه ۳۱ شهریورماه و دوشنبه اول مهرماه ۹۸ با در دســت داشــتن مــدارك لازم جهــت ثبــت نــام بــه واحدهای ذی‌ربط كه نشانی و تلفن آن‌ها در سامانه اینترنتـی مركــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و هم‌چنین سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.ir درج شده است، مراجعه كنند. 

مدارك لازم جهت ثبت‌نام: 
🔹اصل دیپلم كامل یـا اصـل گـواهی قبـولی پایـان تحصیلات نظام‌قدیم متوسطه
🔹 اصل گواهی اتمـام دوره پـیش‌دانشگاهی و یا اصل دیپلم كامل یا اصل گواهی قبولی پایان تحصیلات نظام جدید متوسطه به همراه تصویر آن‌ها
🔹 اصــل شناســنامه عكــس‌دار و دو بــرگ تصــویر از تمــام صفحات آن
🔹اصل و یك برگ فتوكپی كارت ملی، شــش قطعــه عكــس ۴*۳ تمــام‌رخ كــه اخیــراً تهیــه و مشخصات پذیرفته‌شده در پشـت آن‌هـا نوشـته شـده باشـد (بـرای مشمولین ۱۲ قطعه)
🔹 اصل و دو برگ تصویر مدرك مشخص‌كننـده وضـعیت خدمت وظیفه عمومی پذیرفته‌شدگان مرد و تكمیل و ارائه فرم درخواست ثبت‌نـام ازجمله مدارك لازم برای ثبت‌نام است.
🔹مشمولان دیپلمه‌ای كه با استفاده از تعهدات خدمتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی از خدمت دوره ضرورت معاف هستند و معافیت آن‌ها پس از انجام تعهد مقرر صادر می‌گردد، باید موافقت نامه رسمی از وزارتخانه یا سازمان متبوع را ارائه دهند.

شما عزیزان می‌توانید هر چه سریعتر با مراجعه به مجتمع دانشگاهی این دانشگاه واقع در ؛ « سبزوار - میدان دكتر علی شریعتی - خیابان دانشگاه - انتهای بلوار دكتر سیادتی » نسبت به ثبت نام قطعی خود اقدام نمایید .
مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام ؛
۱- اصل مدرك پایه (یا گواهینامه موقت)
توضیح ۱: تاریخ فراغت از تحصیل در مقطع قبلی باید قبل از 31 شهریور 98 باشد.
توضیح ۲: دانشجو متعهد میشود تا پایان نیمسال اول تحصیل خود اصل مدرك پایه را تحویل دهد.
توضیح ۳: در صورتیكه مدرك پایه یا گواهی نامه موقت در واحد صادر كننده آماده نبوده با نامه از مقطع قبلی و اخذ تعهد مالی (چك یا سفته) و اخذ تعهد كتبی ثبت نام صورت میگیرد.
۲- اصل و سه نسخه كپی از كارت پایان خدمت یا گواهی ابطال معافیت از مقطع قبلی (ویژه برادران)
۳- اصل شناسنامه و كارت ملی به همراه سه سری كپی

شماره تلفنهای مستقیم حوزه ثبت نام دانشگاه با پیش شماره ( 051 ) ؛
41442431 - 41442329 - 41442308
شماره تلفنهای مستقیم امور شهریه و صندوق رفاه دانشگاه با پیش شماره ( 051 ) ؛
41442230 - 41442205 - 41442206
شماره تلفنهای مستقیم امور مشمولان نظام وظیفه دانشگاه با پیش شماره ( 051 ) ؛
41442319 - 41442321
شماره تلفنهای مستقیم امور خوابگاهها دانشگاه با پیش شماره ( 051 ) ؛
41442310 - 41442575 - 41442311


منبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار