صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
صدور بیش از 30 مجوز سرای نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی


قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از صدور بیش از 30 مجوز سرای نوآوری در این دانشگاه خبر داد. 

جلسه هماهنگی و همكاری معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت ارزیابی شركت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار شد.

دكتر وحید ضرغامی قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه گفت: آیین نامه بازار فناوری و سرای نوآوری ستون فقرات و زیرساخت دانشگاه آزاد اسلامی برای طرح رویش است. طرح پویش یكی دیگر از طرح‌های معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری برای آمایش شغلی است. در برخی از استان ها مانند اصفهان اقدامات در این راستا صورت گرفته است.

وی افزود: در این استان با اتاق های بازرگانی و صنایع منطقه ارتباط برقرار شده و برای تربیت نیروی انسانی بر اساس نیازهای آنها برنامه ریزی می شود. صنایع استان از این طرح استقبال خوبی كرده اند.

دكتر ضرغامی با بیان اینكه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در طرح پایش، آمایش پژوهشی را دنبال می كند، گفت: تیم هایی در هر واحد و استان موظف هستند تا موضوعات پژوهشی مرتبط با آن منطقه را شناسایی كرده تا دانشجویان تحصیلات تكمیلی براساس این نیازها، موضوعات پایان نامه و رساله خود را انتخاب كنند.

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به ساختار سرای نوآوری، گفت: هر سرای نوآوری دارای سه زیرساخت اصلی شامل شتابدهنده، مركز رشد و پردیس پارك است. هر كدام نیز تعریف خاص خود را دارند. در شتابدهنده ها سعی شده تا مبحث آموزش برای هسته ها و شركت ها پررنگ تر باشد.

دكتر ضرغامی با بیان اینكه در حال حاضر بیش از 135 مركز رشد در دانشگاه آزاد اسلامی فعال است، گفت: آیین نامه هایی برای حمایت از فعالیت های فناورانه اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده و همچنین تدوین آیین نامه های حمایتی از دانشجویان به خصوص در مقاطع تحصیلات تكمیلی در حال انجام است.

وی از صدور بیش از 30 مجوز سرای نوآوری خبر داد و گفت: این مجوزها موضوع محور است و رویكرد آمایشی در راه اندازی این سراها مدنظر قرار گرفته است. مدل سرمایه گذاری در شركت ها و هسته های فناور براساس رتبه بندی است و رتبه های بالاتر می توانند سرمایه گذاری بیشتری جذب كنند و آزادی عمل بهتری هم دارند. مهمترین نهاد مالی در این زمینه نیز صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی است.

در ادامه این جلسه دكتر قباد بهزادی پور مدیركل كارآفرینی و مراكز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ضمن ارائه گزارشی از تعداد مراكز رشد و محصولات تولیدی در این مراكز گفت: با تشكیل معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری در دانشگاه آزاد اسلامی مباحث اصلی مانند آموزش و تجاری سازی به صورت جدی تری در مراكز رشد و سراهای نوآوری پیگیری شده است. مراكز رشد می توانند تبدیل به سرای نوآوری شوند كه فعالتر و بهتر عمل كنند. فیلترها براساس نیازها و آمایش منطقه و ظرفیت های مراكز در نظر گرفته شده است.

مهندس مهدی كرامتی معاون ارزیابی شركت های دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری نیز با استقبال از طرح ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: می توانیم به تسهیل دانش بنیان شدن صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی كمك كنیم.

وی افزود: برنامه ترویجی خاص برای شركت های دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه هایی است كه در آینده در صورت موافقت عملیاتی خواهد شد و در این بستر روش های مختلف تبدیل شركت ها به شركت های دانش بنیان، خدمات و توانمندسازی شركت ها، ارائه خواهد شد.

دكتر محسن قیصری مدیر سیاست ها و آیین نامه معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری همچنین در این جلسه گفت: تعامل و همكاری بین معاونت علمی و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی باید ادامه داشته باشد. همچنین اطلاعات و امكانات این دو نهاد باید به اشتراك گذاشته شود و از تجربیات یكدیگر بیشتر از گذشته بهره ببرند.