صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد در فهرست دانشگاه‌های موثر برتر دنیا قرار گرفت


لایدن رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر كرد و در بحث تأثیر علمی، جمهوری اسلامی ایران دارای ۲۶ دانشگاه ممتاز در این رتبه بندی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از خبرگزاری مهر، لایدن رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را در سال ۲۰۱۹ میلادی منتشر كرد، این رتبه بندی توسط مركز علوم و فناوری دانشگاه لایدن در هلند اجرا می‌شود و در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ میلادی اسامی ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان مشاهده می‌شود.

رتبه بندی لایدن مبتنی بر داده‌های كتاب شناختی است كه از وب او ساینس دریافت می‌شود. وب او ساینس شامل ۳ نمایه نامه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر است. در این رتبه بندی كتاب و انتشارات كنفرانس‌ها دخالت ندارد.

رتبه بندی لایدن شامل ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان است. انتخاب این دانشگاه‌ها بر اساس تعداد انتشاراتی صورت گرفته است كه در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در وب او ساینس نمایه شده است.

رتبه بندی لایدن آمارهایی را در سطح ۵ رشته موضوعی اصلی شامل زیست پزشك و علوم بهداشتی، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات و كامپیوتر، علوم طبیعی و مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی فراهم آورده است. هر كدام از این رشته‌های موضوعی اصلی دارای تعدادی از زیر شاخه‌ها است كه در مجموع شامل ۴۵۳۵ رشته موضوعی است.

لایدن با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پیچیده كتاب‌شناختی، آمارهای مورد نظر را در سطح تأثیر علمی، همكاری‌ها، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

در نظام رتبه بندی لایدن، مقالات علمی شامل انتشارات به زبان انگلیسی كه داری نام یا نام‌های مشخص نویسندگان است مورد توجه قرار می‌گیرد. مقالات رتركت شده (ابطال شده) در رتبه بندی لایدن محاسبه نمی‌شوند. این مقالات، مقالاتی هستند كه در مجلات هسته منتشر می‌شوند.

دكتر جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گزارش رتبه بندی ۲۰۱۹ لایدن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد.

رتبه دانشگاه‌های ایران در شاخص تأثیر علمی

در بحث تأثیر علمی، جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی سال ۲۰۱۸ لایدن دارای ۲۶ دانشگاه ممتاز است. ۱۰ دانشگاه نخست عبارتند از تهران، صنعتی امیركبیر، علوم پزشكی تهران، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز و تبریز.

رتبه‌های ۱۱ تا ۲۰ در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشكی شهید بهشتی، دانشگاه شهید بهشتی، واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی، صنعتی خواجه نصیر، اصفهان، علوم پزشكی تبریز، گیلان، كاشان، علوم پزشكی شیراز و علوم پزشكی مشهد است.

رتبه‌های ۲۱ تا ۲۶ نیز شامل دانشگاه‌های علوم پزشكی اصفهان، شهید باهنر كرمان، بوعلی سینا، رازی، سمنان و دانشگاه پیام نور است.

رتبه دانشگاه‌های ایران در شاخص همكاری‌های علمی

با تغییر شاخص از تأثیر علمی به همكاری‌های علمی بین المللی در مسافت‌های دور و نزدیك ۲۶ دانشگاه برتر ایران به این شرح معرفی شده است: تهران، علوم پزشكی تهران، امیركبیر، تربیت مدرس، شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشكی شهید بهشتی، واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، دانشگاه شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، علوم پزشكی تبریز، علوم پزشكی مشهد، اصفهان، علوم پزشكی شیراز، علوم پزشكی اصفهان، گیلان، پیام نور، كاشان، رازی، باهنر كرمان، بوعلی سینا و دانشگاه سمنان.

رتبه دانشگاه‌های ایران در شاخص دسترسی آزاد به انتشارات

رده بندی دانشگاه‌های ایران در شاخص دسترسی آزاد به انتشارات نیز شامل دانشگاه‌های تهران، علوم پزشكی تهران، صنعتی امیركبیر، تربیت مدرس، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، علوم پزشكی شهید بهشتی، واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهید بهشتی، صنعتی خواجه نصیر، علوم پزشكی تبریز، علوم پزشكی مشهد، اصفهان، علوم پزشكی شیراز، علوم پزشكی اصفهان، گیلان، پیام نور، كاشان، رازی، شهید باهنر كرمان، بوعلی سینا و سمنان است.

رتبه ۲۶ دانشگاه برتر كشور در شاخص تنوع جنسیتی

دانشگاه‌های ایران در شاخص تنوع جنسیتی شامل دانشگاه‌های علوم پزشكی تهران، تهران، امیركبیر، علوم پزشكی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، شریف، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، شیراز، علوم پزشكی اصفهان، شهید بهشتی، واحد علوم و تحقیقات آزاد اسلامی، اصفهان، صنعتی خواجه نصیر، كاشان، گیلان، بوعلی سینا، رازی، پیام نور، شهید باهنر كرمان و سمنان است.

در این رتبه بندی از مجموع ۵۷ كشور اسلامی علاوه بر جمهوری اسلامی ایران از كشور تركیه ۲۰ دانشگاه، از مالزی و مصر از هر كدام ۵ دانشگاه، از عربستان سعودی ۴ دانشگاه، از پاكستان و تونس از هر كدام ۲ دانشگاه و از لبنان و قطر نیز تنها یك دانشگاه ممتاز در بین ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان وجود دارد.

در تأثیر شاخص علمی دانشگاه، رتبه جهانی ۱۰ دانشگاه نخست كشور به این شرح است:

دانشگاه تهران ۱۵۶، صنعتی امیركبیر ۲۴۶، علوم پزشكی تهران ۲۹۴، تربیت مدرس ۲۷۳، صنعتی شریف ۳۸۳، صنعتی اصفهان ۳۸۹، علم و صنعت ایران ۴۰۹، فردوسی مشهد ۴۷۰، دانشگاه شیراز ۵۰۸ و تبریز ۵۴۰ است.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی