صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی در 8 رشته موضوعی رتبه‌های برتر كشور را كسب كرد
براساس آخرین رتبه بندی دانشگاه های برتر جهان:


   موسسه یو اس نیوز در آخرین رتبه بندی خود دانشگاه های برتر ایران در ۲۲ رشته موضوعی را معرفی كرد. 

    جعفر مهراد بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، گفت: در فهرست كلی یو اس نیوز، از جمهوری اسلامی ایران ۲۷ دانشگاه به عنوان دانشگاه برتر معرفی شده اند اما رتبه ۲۱ دانشگاه لحاظ شده و ۶ دانشگاه این فهرست تنها در بعضی از رشته های موضوعی رتبه كسب كرده اند.

   وی در بخشی از گفت و گوی خود با خبرگزاری مهر، درباره رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی اظهار داشت: دانشگاه های برتر ایران به ترتیب تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، علوم پزشكی تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد و تبریز، نوشیروانی بابل، علوم پزشكی مشهد، علوم پزشكی شهید بهشتی، اصفهان، علوم پزشكی ایران، كاشان، رازی، علوم پزشكی اصفهان، گیلان، علوم پزشكی تبریز و شهید باهنر كرمان هستند.

   استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، افزود: برای دانشگاه های بوعلی سینا، سمنان، صنعتی شاهرود، علوم پزشكی شیراز، صنعتی شیراز و یاسوج نیز كه اسامی آنها ذیل كشور ایران قرار دارد در سطح ملی و در سطح جهانی رتبه ای لحاظ نشده بلكه این دانشگاه ها تنها در تعدادی از رشته های موضوعی موفق به كسب رتبه شده اند.

   مهراد عنوان كرد: بر اساس اعلام این موسسه رتبه دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی مشخص شده است.

   وی گفت: براین اساس در رشته كشاورزی به ترتیب دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان برتر بوده اند.

   استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز افزود: در رشته بیولوژی و بیوشیمی دانشگاه تهران در رتبه برتر قرار دارد.

   مهراد عنوان كرد: در رشته شیمی به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، نوشیروانی بابل، یاسوج، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان، تبریز، علوم پزشكی تهران و صنعتی امیركبیر موفق به كسب رتبه شده اند.

   وی افزود: در پزشكی بالینی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشكی تهران، علوم پزشكی شهید بهشتی و علوم پزشكی ایران موفق به كسب رتبه شده اند.

   استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز گفت: در علوم كامپیوتر نیز به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیركبیر حائز رتبه شدند.

   مهراد خاطرنشان كرد: در رشته مهندسی دانشگاه های آزاد اسلامی، تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیركبیر، علم و صنعت ایران، تبریز، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، نوشیروانی بابل، گیلان، سمنان، اصفهان، رازی، صنعتی شیراز، بوعلی سینا، شهید باهنر كرمان، صنعتی شاهرود و كاشان برتر شدند.

   وی اظهار داشت: در رشته محیط زیست و اكولوژی به ترتیب دانشگاه های تهران و آزاد اسلامی، در رشته ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران، در رشته علم مواد به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی امیركبیر، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، تربیت مدرس و كاشان و در رشته ریاضیات به ترتیب دانشگاه های آزاد اسلامی و صنعتی امیركبیر معرفی شدند.

   استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز خاطرنشان كرد: همچنین در این رتبه بندی در رشته بیولوژی مولكولی و ژنتیك دانشگاه علوم پزشكی تهران، در رشته علوم رفتاری و اعصاب به ترتیب دانشگاه های علوم پزشكی تهران و علوم پزشكی شهید بهشتی، در رشته داروسازی به ترتیب دانشگاه های علوم پزشكی تهران و علوم پزشكی مشهد، در رشته فیزیك به ترتیب دانشگاه های صنعتی اصفهان، آزاد اسلامی، صنعتی شریف و تهران و در رشته علوم گیاهی و حیوانی دانشگاه تهران رتبه كسب كردند.

   مهراد عنوان كرد: در این رتبه بندی دانشگاه های ایران در رشته های موضوعی علوم انسانی و هنر، اقتصاد و بازرگانی، علوم زمین و میكروبیولوژی فاقد رتبه است

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی