صفحهٔ اصلي
رویدادهای مرتبط با دانشگاه
دانشنامه و مدرك تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بیش از 15 ملاك امنیتی دارد


مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: با راه اندازی سامانه آموزشیار در دانشگاه امكان هرگونه تخلف احتمالی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با صدور مدرك فارغ التحصیلی به صفر رسیده است. 

محمد عابدی مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به انتشار خبری در فضای مجازی در خصوص جعل مدرك پزشكی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتشار این گونه اخبار هیچگونه سندیتی نداشته و به دنبال جوسازی و كاهش احساس امنیت روانی در جامعه صورت می پذیرد.

وی با تأكید بر امنیت بالای صدور مدارك تحصیلی در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: صدور مدارك در دانشگاه آزاد اسلامی از امنیت بالایی برخوردار است و حتی در جلسات پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارك رسمی، تاكید بر این موضوع بوده كه دانشگاه آزاد اسلامی جهت جلوگیری از جعل اسناد و مدارك دانشگاهی به دلیل صدور متمركز مدارك تحصیلی در سازمان مركزی و استفاده از اوراق بهادار چاپ شده توسط شركت معتبر برای صدور مدرك با ضرایب امنیتی بالا، نسبت به سایر زیر نظام های آموزش عالی كشور بسیار پیشرو بوده و اقدامات بسیار خوبی در این مورد انجام داده است.

عابدی در ادامه با اشاره به فرآیند صدور مدرك در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: فرآیند صدور مدرك یك فرآیند بسیار پیچیده و دارای پروتكل های صیانتی و امنیتی است و در حال حاضر با راه اندازی سامانه آموزشیار این فرآیند تكمیل تر شده و امكان جعل مدرك وجود ندارد.

مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی افزود: افراد پس از پذیرش در دانشگاه با سند پذیرش اخذ شده از مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه امكان ثبت نام در واحد دانشگاهی را دارند و سند پذیرش یكی از اصلی ترین اركان بررسی صدور مدرك در دانشگاه آزاد اسلامی است.

عابدی گفت: براساس فرآیند صدور مدرك، دانشجو پس از پذیرش و طی مراحل تحصیلی در واحد دانشگاهی خود و رسیدن به مرحله فارغ التحصیلی طی یكسری مراحل و بررسی كلیه مستندات تحصیلی در اداره كل دانش آموختگان تایید و موفق به دریافت دانشنامه می شود.

مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی با تأكید بر اینكه فرآیند بررسی و تأیید مدرك تحصیلی در سازمان مركزی بسیار پیچیده است، گفت: در بررسی ها تمام نكات آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و ... مورد توجه قرار می گیرد. زمانی كه مدارك برای تأیید به سازمان مركزی ارسال می شود، اطلاعات به دو صورت فیزیكی و دیتا در اختیار سازمان مركزی قرار می گیرد و توزیع پرونده در بین كارشناسان اداره كل فارغ التحصیلان كاملاً هوشمند و در یك فرآیند اتفاقی رخ می دهد و امكان هر گونه تخلف سیستمی را در فرآیند صدور مدرك به صفر می رساند.

عابدی با بیان اینكه دانشنامه یا مدرك تحصیلی دانشگاه آزاداسلامی بیش از 15 ملاك امنیتی دارد، گفت: به هیچ عنوان امكان جعل حتی یك مدرك در سیستم دانشگاه آزاد اسلامی وجود ندارد، چرا كه فرآیندهای صدور مدرك جدا و توسط بخش های مختلف بررسی و تأیید می شود و در نهایت دانشنامه با درج هولگرام اصلی تحویل دانشجو می شود.

مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی تأكید كرد: افراد به هیچ عنوان فریب شیادان را نخورند، چرا كه مدرك این دانشگاه به هیچ عنوان قابل جعل نیست.

عابدی این اطمینان را داد كه در صدور مدارك دانشگاه آزاد اسلامی امكان جعل وجود ندارد. سایت ها و مراكز جعل مدرك و افراد جاعل دائما توسط مراجع ذی صلاح نظارتی و قانونی در حال شناسایی و پیگیرد قرار می گیرند.

مدیركل دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینكه جعل هیچ وقت از دید مراكز نظارتی و قانونی پوشیده نمی ماند، افرادی كه در دام اینگونه سایت ها، مراكز و افراد می افتند پس از كشف مورد جعل دچار خسارت های جبران ناپذیر خانوادگی، كاری و مشكلات قانونی متعددی می شوند.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی