صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
مناسبت‌ها
11مرداد 1343- انتقال امام به داودیه
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جمعه 11 مرداد 1342 مطابق با 12 ربیع الاول 1383، پاك روان، رییس سازمان جاسوسی باصطلاح امنیت ایران، به دیدار امام خمینی در پادگان عشرت آباد رفت و خطاب به سرهنگ مولوی، رییس سازمان جاسوسی تهران، اظهار داشت كه "وسایل و اقدمات آزادی آقا را فراهم كنید كه همین امروز از اینجا تشریف ببرند".امام خمینی باتفاق حضرت آیت الله آقای قمی با ماشین بنزی با همراهی سرهنگ مولوی و چند تن از مامورین ساواك از پادگان عشرت آباد به "داودیه" ، در 12 كیلومتری تهران، به خانه ای كه مربوط به ساواك بود منتقل گردید. غرض رژیم از بردن امام به داودیه، دور نگه داشتن ایشان از مراكز پر جمعیت تهران بود، چرا كه میدانست اگر ایشان را در خود تهران آزاد سازد موجب پدید آمدن شور و هیجان و موج سهمگینی خواهد شد كه هرگز تهران به خود ندیده باشد و ممكن است شورش طوفان باری را بدنبال داشته باشد كه خاموش ساختن آن به آسانی ممكن نگردد. ولی علیرغم كلیه تدابیر امنیتی، تداركات، پیش بینی ها و پیش گیری های دمنه دار و همه جانبه هنوز ساعتی از آزادی امام نگذشته بود كه خبر آن برق آسا در سراسر تهران انعكاس یافت و تهران را تكان داد؛ و مردم فوج فوج به دیدار امام در داودیه رفتند.