صفحهٔ اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
شعر
یا صاحب الزمان
گاهی اگر با ماه صحبت كرده باشی از ما اگر پیشش شكایت كرده باشی
گاهی اگر در چاه، مانند پدر، آه اندوه مادر را حكایت كرده باشی

گاهی اگرزیر درختان مدینه بعد از زیارت، استراحت كرده باشی

گاهی اگر بعد از وضو مكثی كنی تا آیینه‌ای را غرق حیرت كرده باشی

در سال‌های سال دوری و صبوری چشم انتظاری را شفاعت كرده باشی

حتی اگر بی آنكه مشتاقان بدانند گاهی نمازی را امامت كرده باشی

یا در لباس ناشناسی در شب قدر از خود حدیثی را روایت كرده باشی

یا درمیان كوچه‌های سرد و تاریك نان وپنیرعشق قسمت كرده باشی

پس بوده‌ای و هستی و می‌آیی از راه تا حق دل‌ها را رعایت كرده باشی

پس مردمك‌های نگاه ما عقیم‌اند تو حاضری بی آنكه غیبت كرده باشی