صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
انتخاب واحد تكمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم تا 6 اسفند ادامه دارد


مدیركل توسعه شبكه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انتخاب واحد تكمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم كه توسط سامانه آموزشیار انجام می شود، تا 6 اسفندماه ادامه دارد. 

دكتر ایمان عطارزاده مدیركل توسعه شبكه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جزئیات برنامه زمان‌بندی انتخاب واحد تكمیلی و حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم، گفت: براساس این برنامه زمان‌بندی، انتخاب واحد تكمیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم كه توسط سامانه آموزشیار انجام می شود، از اول اسفندماه آغاز شده و تا 6 اسفندماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: حذف و اضافه نیمسال دوم از تاریخ 9 تا 14 اسفندماه انجام خواهد شد. دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم سال جاری باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه كنند.

مدیركل توسعه شبكه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان كرد: در حال فراهم كردن و توسعه زیرساخت های لازم برای سامانه آموزشیار هستیم تا كیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان ارتقاء یابد.

منبع: دانشگاه آزاد اسلامی