صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
جزییات و نحوه مصاحبه دوره دكتری تخصصی سال 99 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


اطلاعیه شماره یك ستاد برگزاری مصاحبه دوره دكتری مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی در ارتباط با نحوه و چگونگی انجام مصاحبه دوره دكتری تخصصی سال99 به شرح زیر است:

ضمن تبریك به داوطلبان آزمون دكتری تخصصی سال99 كه در دانشگاه آزاد اسلامی به مرحله مصاحبه علمی راه یافته اند بدینوسیله شیوه و چگونگی اجرای مصاحبه علمی این دوره به شرح ذیل اعلام می شود:

1ـ با توجه به شرایط خاص شیوع ویروس كرونا و نظر به مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشـجو در دوره های تحصیلات تكمیلی مصاحبه سال جاری این دوره به صورت مجازی برگزار می شود.

2- داوطلبانی كه بر اساس نتایج اولیه انتخاب رشته واجد شرایط دعوت به مصاحبه شده و تمایل به شركت در این مرحله از ارزیابی علمی و تخصصی را دارند لازم است از ساعت 11 امروز یك شنبه 23 شهریور ماه لغایت ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 26 شهریور ماه با مراجعه به سامانه این مركز به آدرس www.azmoon.org نسبت به انتخاب رشته (یا رشته های) مورد نظر خود جهت ثبت نام و حضور در مصاحبه علـمی اقدام كنند. عدم ثبت نام در سـامانه فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از پذیرش خواهد بود.

3- داوطلبان در زمان ثبت نام جهت مصاحبه لازم است نسخه ای از سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی خود را بر اساس فرمی كه از از طریق سامانه فوق قابل دریافت است، تهیه و در قالب فایل pdf در زمان ثبت نام در سامانه بارگذاری كنند.

4- آن دسته از مربیان شاغل در دانشـگاهها و مؤسـسات آموزش عالی و دستگاههای اجرایی كه متـقاضی اسـتفاده از این سهـمیه در دانشگاه آزاد اسـلامی هستند، لازم است موافقت نامه محل خدمت خود را به همراه نسـخه ای از آخرین حكم كارگزینی در قالب فایل pdf در مـحل در نظر گرفته شده در سـامـانه بارگذاری كنند. مربیان شـاغل در واحـدهای تابعه دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری مدارك در این مرحله ندارند و سوابق آنها رأساً از مركز جذب هیأت علمی سـازمان مركزی دانشگاه استعلام خواهد شد.

5- از آنجایی كه واحدهای دانشگاهی منتخب در سـطح كشور میزبان داوطلبان به منظور مصاحبه مجازی هستند لازم است داوطلبان بر اساس محل اقامت خود یكی از واحدهای دانشگاهی را به عنوان حوزه برگزاری مصاحبه علمی مجازی در سامانه انتخاب و ثبت كنند. مصاحبه كلیه رشته/گرایش های ثبت نامی فرد تنها در یك واحد دانشگاهی كه توسط داوطلب انتخاب شده انجام خواهد شد و امكان ویرایش محل مصاحبه تا آخرین مهلت ثبت نام وجود دارد. واحدهای دانـشگاهی محل مصاحبه داوطلبانی كه شـهر تهران را انتخاب نكرده اند در زمان اعلام تاریخ و زمان مصاحبه توسط مركز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی تعیین و اعلام خواهد شد.

6- تاریخ و زمان مصـاحبه در موعد مقرر توسـط مركز سـنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی اعلام خواهد شد.

7- حضور داوطلبان در واحد دانشگاهی منتخب به منظور شركت مصاحبه علمی (به صورت مجازی) در تاریخ و زمان اعلام شده الزامی بوده و عدم حضور داوطلب در موعد مقرر به منزله انصراف از پذیرش خواهد بود.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی