صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه‌ها به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد


معاونان علوم، مهندسی و كشاورزی و علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی «دستورالعمل نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین» را ابلاغ كردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دكتر جواد علمائی معاون علوم، مهندسی و كشاورزی دانشگاه و حجت‌الاسلام والمسلمین دكتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه، دستورالعمل «نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین» را به رؤسای استان‌ها، واحدها، مراكز آموزشی و معاونت آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ كردند.

بر اساس این دستورالعمل دروس گذرانده شده دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارتین كه به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می‌شوند، مشروط بر اینكه با تأیید دانشگاه مبدا در شمول اخراج آموزشی قرار نگرفته باشند، با كسب نمره قبولی بر حسب مقطع تحصیلی و با رعایت تعداد واحد و عنوان درسی یكسان قابل پذیرش است.

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی