صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
مهلت ثبت‌نام تكمیل ظرفیت رشته‌های علوم پزشكی دانشگاه آزاد تمدید شد


   مهلت ثبت‌نام تكمیل ظرفیت رشته‌های گروه علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی تا 10 مهرماه تمدید شد.

   به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، پیرو اطلاعیه تكمیلی دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش در خصوص تكمیل ظرفیت رشته های گروه علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی و با توجه به درخواست‌های متعدد واصله به مركز سنجش و پذیرش بدینوسیله به اطلاع داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 98 كه مجاز به انتخاب رشته شده اند، می رساند مهلت شركت در مرحله تكمیل ظرفیت این رشته ها تا ساعت 24 روز چهارشنبه 10 مهر ماه 98 تمدید شد.

   لازم به ذكر است این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و نتایج این مرحله از تكمیل ظرفیت حداكثر تا نیمه مهرماه اعلام می‌شود. 

رشته‌های گروه علوم پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار به شرح ذیل است:

1) كارشناسی پیوسته‌ی پرستاری (زن-مرد)
2) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت حرفه‌ای (زن-مرد)
3) كارشناسی پیوسته‌ی مهندسی بهداشت محیط (زن-مرد)
4) كارشناسی پیوسته‌ی علوم و صنایع غذایی، گرایش كنترل كیفی و بهداشتی (زن-مرد)
5) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت خانواده (زن)
6) كاردانی ناپیوسته‌ی بهداشت مبارزه با بیماری‌های واگیر (مرد) 

/ه.د

منبع: سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی