صفحهٔ اصلي
خبرهای دانشگاه
عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار موفق به دریافت گواهی تأیید كرسی ترویجی شد


   معاون علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار از دریافت گواهی تأیید كرسی ترویجی توسط عضو هیأت‌علمی این دانشگاه خبر داد.

   دكتر ابوالقاسم امیراحمدی گفت: بر اساس آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت‌علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح كرسی ترویجی با عنوان «حكومت دینی، كارآمدترین نظام سیاسی جهان (بر اساس مؤلفه‌های فقه شیعه) كه توسط دكتر محسن ولایتی؛ از اعضای هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، تنظیم و ارائه شده بود، مورد تأیید دبیرخانه هیأت حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره قرار گرفت.

   وی افزود: این گواهی تأیید كرسی ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی) به تأیید و امضای ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی و رئيس دبیرخانه هیأت‌ حمایت از كرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره رسیده است. /ه.دمنبع: روابط‌عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار