صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
فراخوان كنگره بین‌المللی بزرگداشت علامه شیخ بهاء الدین عاملی (شیخ بهایی)
زمان:
مكان: تهران اول و دوم آبانماه 1387
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: یونسكو و سازمان های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

در سال نوآوری و شكوفائی؛ با هدف احیای هویت اسلامی و ملی ملت بزرگ ایران و تكریم مقام علم و فضلیت، و معرفی مفاخر تاریخ و تمدن ایران اسلامی و شناسایی طلایه داران ژرف اندیشی فرهنگی و به منظور شخصیت فقیه ، عالم ربانی، عارف صمدانی، ادیب متورع، ریاضیدان و منجم و معمارو اندیشمند بزرگ اسلامی، بهاءالدین عاملی (شیخ بهائی- 953 ه.ق ) در اول و دوم آبانماه 1387 كنگره بزرگداشت این عالم فرزانه برگزار می گردد... 
نظر به اینكه چهارصدمین سال وفات شیخ بهائی را سازمان یونسكو سال 2009 میلادی طی قطع نامه ای به تصویب رسانیده است.بایسته است در گستره داخلی و بین المللی و با استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های علمی فرزانگان و فرهیختگان كشورمان، گامی در جهت اعتلای فرهنگ ایران اسلامی برداشته وسهمی در استحكام و تقویت بنیان های تمدنی داشته باشیم. در ادامه برگزاری كنفرانس نخستین در سال 1387، كنگره بین المللی بزرگداشت شیخ بهایی در سال 1388 و با همكاری یونسكو و سازمان های علمی و پژوهشی داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.
بدینوسیله از پژوهندگان، استادان، علاقمندان به ویژه فرهیختگان دانشگاه آزاداسلامی واحد سبزوار دعوت می گردد: مقالات ، پایان نامه ها و كتب ها و نوشته های خود را در موضاعات ذیل تا پایان شهریور 1387 به دبیرخانه مركزی كنگره ارسال نمایید .

محورها و موضوعات:
________________________________________

1- زندگی و سوانح شیخ بهائی :خاندان- كودكی – سفرها – تحصیلات – زندگی علمی و سیاسی.
2- شرایط تاریخی و جغرافیایی عصر شیخ بهایی: جریان های فرهنگی لبنان در دوره صفوی- ویژگی های فرهنگی ایران عصر صفوی- تحولات فرهنگی وتمدنی دوره صفوی-وضعیت علم و عالمان و حوزه های علمی.
3- فعالیت اجتماعی و فرهنگی شیخ بهایی: مناصب ،روابط با زمامداران- تأثیر شیخ بهائی در تحولات اجتماعی- شیخ بهائی و علما و رجال عصر.
4- شیخ بهایی و علوم قرآن و حدیث: تفسیر قرآن- علم درایه و مصطلح الحدیث- فقه الحدیث- مباحث رجالی
5- شیخ بهائی و فقه و فقاهت : شیخ بهائی و جریان اخباریه – دیدگاه های فقهی شیخ بهایی – شیخ بهایی و قضاوت.
6- شیخ بهایی و علوم عقلی:فلسفه - منطق- كلام .
7- شیخ بهایی و ریاضیات- هیئت و نجوم- علم الحیل - علوم غریبه.
8- شیخ بهایی و ادبیات: علوم بلاغت و شعر- شعر عربی- شعر فارسی- ادبیات فولكلوریك- شیخ بهایی و طنزتأثیر شیخ بهایی بر آثار ادبی پس از خود.
9- شیخ بهایی و زیبایی شناسی و هنر : شیخ بهایی و موسیقی – شیخ بهایی و تعزیه .
10- شیخ بهایی در معماری و شهرسازی اسلامی .
11- حكمت علمی و عرفان از دیدگاه شیخ بهایی.
12- شیخ بهایی و بازنمایی و معرفی فرهنگ اهل بیت (ع)
13- فرهنگ مردم ایران، رساله علمیه – فارسی نویسی و شیخ بهایی.
14- بررسی سبك های تالیفی شیخ بهایی : خلاصه نویسی – شرح نویسی – حاشیه نویسی – كشكول نویسی – مكاتبات شیخ بهایی – نسخه شناسی آثار.
15- شیخ بهایی در منابع دانشنامه ای و در نگاه جهانگردان و خاورشناسان.
16- بررسی تاریخ موقوفه ها، مدارس،ابنیه و دستنوشته های شیخ بهایی.
17- حوزه های دینی: سبك تعلیمی و سنت علمی شیخ بهایی .
18- شیخ بهایی در قصه های عامیانه ایرانی.