صفحهٔ اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
دومین همایش منطقه ای جلوه های نمازدر دانشگاه
زمان:
مكان: دامغان
مورد حمايت است
برگزار كنندگان: حوزه معاونت پژوهشی ودفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان

حوزه معاونت پژوهشی ودفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد دامغان 
دومین همایش منطقه ای جلوه های نمازدر دانشگاه را برگزار می كند
 علاقه مندان جهت كسب اطلاعات بیشتر با تلفن 023252422133ویا سایت www.damghaniau.ac.ir مراجع فرمایند .