صفحه اصلي
همايش ها
اطلاعيه های دفنر فرهنگ اسلامي
همايش ها
فراخوان مقاله هفدهمين اجلاس سراسری نماز با عنوان ( نماز،دانش و رسالت دانشگاه )
زمان:
مكان: تهران
مورد حمايت است
در راستای برگزاری هفدهمين اجلاس سراسری نماز با عنوان 
( نماز،دانش و رسالت دانشگاه ) 
از كليه اســاتـيد ، كاركنان  ودانشجويان به ویژه فرهیختگان واحد سبزوار جهت شركت وارائه مقاله دعوت به عمل می آید
 
موضوعات كلی شامل :
پژوهشهای علمی ، كاربردی و ادبی می باشد :
                محور اول : نماز و علم
الف) پژوهشهای علمی عبارتند از : 
1 - قلمرو نماز در علم پزشكی
- نقش نماز در پیشگیری از بیماری های جسمی ، روانی و سایكو سوماتیك     - تأثیر نماز و نیایش بر سیستم ایمنی
- نقش نماز در كنترل عوامل استرس زا و آثار آنها بر سلامت ( به مفهوم جامع آن )   - نماز و گاه شناسی زیستی ( كرونو بیولوژی ) و دستاوردهای نوین علمی در این زمینه
- متاآنالیز تحقیقات علوم پزشكی مرتبط با نماز و نیایش         - نقش نماز ، نیایش و ارتقاء باورهای دینی بر تحمل و سیر بهبود بیماریها
- نقش نماز و نیایش بر سلامت روان و ارتقاء آن 
 2 - قلمرو نماز و روانشناسی و بهداشت روانی 
نقش نماز و نیایش در پیشگیری از بیماری های روانی        نقش راز ونیاز در بهداشت روانی انسان
تائیر نماز در رشد فكری و تقویت حافظه                       نقش نماز جماعت در كاهش استرس
آثار نماز بر تقویت ارداه انسان
3   - قلمرو نماز و پبراپزشكی ...
نقش نماز و نیایش در مسیر بهبود بیمارها                              متاآنالیز تحقیقات پیرا پزشكی مرتبط به نماز
تاثیر نماز جماعت در تسریع روند درمان بیماری ها 
4 - قلمرو نماز و علوم اجتماعی ، سياسی
نقش نماز جماعت در همگرایی و همبستگی اجتماعی              نقش نماز در ارتقاء هنجارهای اجتماعی
نقش نماز در رعایت حقوق فردی , خانوادگی و اجتماعی          نماز وانضباط فردی و اجتماعی ( درونی و بیرونی )
آثار روحی , اخلاقی و اجتماعی نماز جماعت خانواده             كاركردهای اجتماعی و امنیتی نماز جماعت
نماز و نیایش میراث مشترك فرهنگی و معنوی بشر               جاذبه های نماز و نقش آن در پیشرفت اسلام 
5  - قلمرو نماز و ادبيات 
جایگاه نماز در فرهنگ عامه                                        داستان كوتاه نماز ( خاطرات اولین نماز)
جلوه های نماز در ادبیات شعری و موسیقیایی                      استمداد شاعران از ذكر و نماز ( نماز, یاور و الهام بخش شاعران و ادبیان )
خاطرات نماز ( تجربه های نجات از بحران ها در سایه نماز)     دل نوشته ها و خلوت با نماز
6 - قلمرو نماز و معماری و هنر
نقش نماز و مسجد در شكوفایی معماری                            نقش نماز در رشد و شكوفایی هنرهای تجسمی
جلوه های نماز در فضا سازی خانه های ایرانی                    نقش نماز در نمای عمومی شهر اسلامی
تجلی نماز در فرش ایرانی و هنر قالی بافی                        جنبه های سمبلیك نماز ( نماز , نماد مسلمانی )
بررسی آثار و ابعاد بی توجهی به فرهنگ نماز در معماری , شهرسازی و هنر امروز
ب ) پژوهشهای كاربردی شامل محورهای : 
1 - راهكارهای تقويت اقامه نماز در دانشگاهها 
2  - راهكارهای ارتقای روحيه نمازخوانی در جوانان 
ج) آثار ادبی :
 
1 - نثر ادبی 
2 - شعر (كلاسيك و نو)  
3  - داستان كوتاه ( حداكثر 10 صفحه )
علاقه مندان می توانند آثار خود را حداكثر تا20/7/87به دبیرخانه همایش ارسال فرمایند. 
 آدرس دبيرخانه ستاد اقامه نماز در دانشگاهها : تهران -خيابان وليعصر - انتهای خيابان زرتشت غربی - پلاك 94 كد پستی 687-653-1415 تلفن و دورنگار 88955705ستاد اقامه نماز دانشگاههای سراسر كشور پايگاه اطلاع رسانی ستاد اقامه نماز : www.salat.nahad.ir