صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
اعلام اسامی برندگان مسابقه میثاق‌نامه مكتب شهید حاج قاسم سلیمانی


برندگان مسابقه ميثاق نامه مكتب حاج قاسم سليماني كه در انتهاي مراسم برگزار گرديد به شرح ذيل مي باشد.

1-معصومه سالاری دانشجوي رشته بهداشت خانواده به شماره دانشجويي980166435 (نفر اول)
2-حلیمه نیكدل دانشجوي رشته روانشناسي به شماره دانشجويي 982048119 (نفر دوم )
3-فاطمه بیانی دانشجوي رشته روانشناسي به شماره دانشجويي 962165367 ( نفر سوم)

اسامي برندگان شركت كننده در اين مراسم به قيد قرعه
1- سيده سارا حسيني دانشجوي رشته دامپزشكي به شماره دانشجويي 981025005
2- فاطمه دستوراني دانشجوي رشته آموزش ابتدايي به شماره دانشجويي982238007

1 منبع: