صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های مهم
قابل توجه استادان محترم (فرم طرح سؤال)

استادان محترم می‌توانند فرم طرح سؤال را در دو قالب doc و pdf از این بخش دریافت نمایند.

مدیریت آموزش دانشگاه
1 منبع:
پرونده‌‌ها
ExamForm.doc 2.16 MB

فرم طرح سؤال امتحانی

ExamForm.pdf 126.622 KB

فرم طرح سؤال امتحانی