صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
راهنمای سامانه‌های آموزش مجازیدانشگاه آزاد اسلامی سبزوار جهت برگزاری كلاس‌های آموزش مجازی در حال حاضر از سامانه‌های زیر استفاده می‌كند:

۱) سامانهٔ آموزش مجازی رسا (بومی دانشگاه)
۲) سامانهٔ آموزش مجازی وادانا (سازمان مركزی) - ورودی ۹۹
۳) سامانهٔ آموزش مجازی دان (علوم پزشكی)  «توسط سازمان ارائه دهنده فعال نشده است»

شماره پشتیبانی: ۴۱۴۴۲۱۴۲ «ساعت پاسخگویی ۸ تا ۱۲ روزهای شنبه تا چهارشنبه »

نكته: اطلاعات سامانه آموزشیار برای ورودی های ۹۹ با حدود دو روز تاخیر بعد از انتخاب واحد به وادانا منتقل می‌شود

برای مشاهده فیلم آموزش ورود به وادانا برای دانشجویان و اساتید اینجا كلیك نمایید

برای مشاهده فیلم آموزش ورود به آموزشیار برای دانشجویان ورودی ۹۹ اینجا كلیك نمایید

1 منبع:
پرونده‌‌ها
نحوه ورود دانشجويان ورودي 99 و اساتيد محترم به سيستم وادانا.pdf 570.871 KB نحوه ورود دانشجویان ورودی  99 و اساتید محترم به سیستم وادانا
نحوه ورود دانشجويان ورودي قبل از 99 و اساتيد محترم به سيستم رسا.pdf 191.195 KB نحوه ورود دانشجویان ورودی قبل از  99 و اساتید محترم به سیستم رسا