صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
اطلاعیه‌ی مهم درخصوص درخواست‌های دانشجویی (كمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی دانشگاه)


   به‌این وسیله به اطلاع می‌رساند هرگونه درخواست دانشجو درقسمت كمیسیون موارد خاص آموزشی یا شورای آموزشی پس از ثبت درخواست دانشجو و ثبت نظركارشناس آموزش رشته‌ی مربوط دراولین فرصت رسیدگی و پاسخ آن درهمان قسمت قابل رؤیت خواهد بود.

  استدعا داریم از هرگونه تماس یا حضور خودداری فرمایید و منتظر پاسخ ازطریق سامانه بمانید.

 باتشكر فراوان از صبر و شكیبایی شما
آموزش دانشگاه

1 منبع: