صفحهٔ اصلي
اطلاعیه‌های آموزش دانشگاه
آزمون مجازی: نكته‌های قابل توجه استادان\مدرسان محترم دانشگاه


نكات مهم برای استادان

· در صورتی كه سؤال‌ها قبلاً تایپ شده است، می‌توانید سؤال‌ها را یك به یك در محل متن سؤال كپی و زمانی كه سؤال چندگزینه‌ای است، گزینه‌ها را نیز كپی كنید.


· برای درس‌های خاص كه به درخواست استاد، توسط آموزش تشخیص داده می‌شود، امكان بارگذاری پیوست سؤال‌ها به‌صورت پروندهٔ ضمیمه، توسط استاد وجود دارد. (هر استاد اجازهٔ ضمیمه‌نمودن پنج فایل در هر برگهٔ آزمون را دارد)


· از وارد نمودن شمارهٔ سؤال و بارم سؤال در متن سؤال خودداری نمایید.
تعریف سؤال اشتباه: ۱) پایتخت كشور ایران چه شهری است؟
تعریف سؤال اشتباه: سؤال ۱) پایتخت كشور ایران چه شهری است؟ بارم ۲ نمره


· روش‌های ارسال سؤال‌های دارای فرمول یا علائم خاص:

۱- در صورتی كه برخی از سؤال‌ها دارای تصویر، فرمول و یا علائم خاص می‌باشد، تصویر مربوطه را با نامی مانند «پیوست الف» در بخش پیوست‌ها بارگذاری نموده و در متن سؤال به پیوست مورد نظر اشاره نمایید:
مثلا: در تصویر (پیوست الف) مقدار مقاومت را مشخص نمایید؟

۲- در صورتی كه تمام سؤال‌ها دارای تصویر، فرمول و یا علائم خاص می‌باشد و امكان تعریف سؤال به هیچ‌عنوان وجود ندارد، تصویر كل برگهٔ امتحانِ آماده‌شده را در بخش پیوست بارگذاری نموده و فقط یك سؤال (چند گزینه‌ای/تشریحی) تعریف نمایید. (تعریف این سؤال به علت خالی‌نبودن پاسخ‌نامه می‌باشد.) سپس در بخش توضیحاتِ برگهٔ امتحان، اشاره كنید كه تمامی سؤال‌ها به‌پیوست ارائه شده و پاسخ‌ها نیز باید توسط دانشجو به‌صورت پیوست ارسال شود.
*‌ به‌طور پیش‌فرض قابلیت ضمیمه\پیوست برای دانشجو فعال نیست و در صورت تشخیص، می‌بایستی توسط استاد، در برگهٔ امتحان، برای دانشجو فعال گردد.

۳- در صورتی كه پرسش‌ها فقط متن و بدون پیوست است ولی برخی از پاسخ‌ها نیاز به ارسال (تصویر/ فرمول) دارند، می‌بایست قابلیت اجازهٔ ضمیمه نمودن پیوست را در برگهٔ امتحان برای دانشجو فعال نمایید.
سپس در هر سؤال به «ارسال پاسخ این سؤال توسط ارسال ضمیمه» اشاره نمایید.
مثلا: درخت دودویی را با ذكر شكل نمایش دهید: (تصویر را ضمیمه نمایید)

1 منبع: